پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۳ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۳۲۰ شناسه:
اميرحسين اسكندري دانشجو:
تبيين مكانيزم برنامه ريزي شهري جهت بازآفريني مشاركتي محله هاي فرسوده (مطالعه موردي: محله ابوذر شرقي منطقه 17 تهران) عنوان فارسي:
Explanation of the Mechanism for Participatory Regeneration of Old Neighborhoods عنوان انگليسي:

با ‌وجود مطرح شدن رويكرد‌هاي متاخر مداخله در بافت‌هاي فرسوده از ‌جمله بازآفريني ‌شهري و باور به ضرورت مشاركت عمومي در ساماندهي محله‌هاي فرسوده در سال‌هاي گذشته، اما همچنان در حوزه عمل تهيه و اجراي طرح‌هاي مداخله در بافت‌هاي فرسوده از جمله طرح بهسازي و نوسازي محله ابوذر شرقي براساس رويكرد‌هاي گذشته بوده و نگرش‌هاي نو در آن كم‌رنگ ديده مي‌شود. بر ‌اين اساس در اين پژوهش با تبيين مكانيزم برنامه‌ريزي شهري جهت بازآفريني مشاركتي محله ابوذر شرقي از طريق روش تحليلي-پيمايشي به ارزيابي ميزان موفقيت طرح مصوب محله در جلب مشاركت عمومي از زمان اجرا تاكنون پرداخته شده. اين مكانيزم فرآيندي است داراي 4 مرحله اصلي شامل 1- زمينه‌سازي 2- برنامه‌ريزي 3- اجرا و نظارت 4- فعالسازي و نگهداري كه هر‌كدام شامل معيارها و شاخص‌هايي است و براساس مقايسه با سند طرح مصوب محله و همچنين با نظرسنجي از ساكنان و يا متخصصان شهري ارزيابي مي‌شوند. طبق نتايج حاصل شده طرح مذكور از نقطه‌نظر جلب مشاركت عمومي در مراحل ابتدايي طرح نسبتاً موفق عمل كرده اما نتوانسته تا مراحل پاياني عملكرد و ارتباط با عموم را به صورت اوليه خود حفظ نمايد. با توجه به زمينه‌سازي قابل قبول طرح و افزايش سطح دانش و آگاهي مردم محله، روند نوسازي و تجميع در محله ابوذر شرقي در سال‌هاي اخير پيشرفت خوبي داشته است اما كماكان موانع مختلفي براي مشاركت حداكثري عموم و اجراي موفقيت‌آميز طرح در ابعاد مختلف وجود دارد از جمله مهم‌ترين آن مشكلات خانوادگي و فرهنگي، ورثه‌اي بودن برخي املاك، مشكلات سالمندان، سطح پايين اقتصادي و غيره. با توجه به عملكرد ضعيف طرح در بخش بهسازي و تامين خدمات پشتيبان سكونت، در حال حاضر مشكل اصلي محله كمبود شديد سرانه كاربري‌هاي خدماتي است. با توجه به اينكه طرح كماكان در مراحل مياني اجرا مي‌باشد، فرصت برگشت و اصلاح مسير وجود دارد. بر اين اساس با ارائه راهكار‌هاي برنامه‌ريزي شهري تلاش شده است تا فرآيند مناسب براي تحقق بازآفريني مشاركتي در محله ابوذر شرقي صورت پذيرد به‌طوريكه راهكارهاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي زمينه‌اي براي حل مشكلات كالبدي در محله باشند. از جمله راهكارهاي كليدي مي‌توان به جلب مشاركت مالكان و توافق با سازمان‌ها از جمله شركت راه‌آهن جهت استفاده از املاك متعلق به آنان براي تامين خدمات و زيرساخت‌هاي محله نام برد به‌ويژه بهره‌برداري مشترك از اراضي بالاي تونل قطارها كه مي‌تواند با توجه به تعداد كم اراضي باير و بدون استفاده در محله، فرصت اصلي براي توسعه ميان‌افزا باشد.

چکيده:

برنامه ريزي شهري، بازآفريني شهري، مشاركت، محله ابوذر شرقي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پارسا ارباب استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.