پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۲۹۹ شناسه:
فاطمه كامي دانشجو:
اثر روزه داري بر عوامل خطرزاي ترومبوز متعاقب يك جلسه بازي فوتبال عنوان فارسي:
Effect of fasting on the risk factors of thrombosis following a single session of soccer game in men عنوان انگليسي:

روزه داري در ماه رمضان از جمله شرايطي است كه مي تواند موجب تغييرات فيزيولوژيك منحصر به فردي شود. هر سال در جهان ميليون ها مسلمان درماه رمضان از سحر تا مغرب، از خوردن و آشاميدن پرهيز مي كنند. پاسخهاي متفاوت فيزولوژيكي در ماه رمضان، احتمالا" در نتيجه اختلال در چرخه خواب و بيداري، تغيير در زمان و نوع وعده هاي غذايي مي باشد. تحقيقات نشان داده است كه تغيير در شيوه زندگي براي يك دوره يك ماهه ممكن است خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي را تحت تاثير قرار دهد (1).

روزه داري ماه رمضان يك روش غير دارويي سالم براي به حداقل رساندن عوامل خطرزا است (2).

بيماري هاي ايسكمي قلبي-عروقي از مهمترين دلايل مرگ و مير در دنياست كه با توجه به صنعتي و ماشيني شدن جوامع امروزي و افزايش كم تحركي، ميزان ابتلا به اين بيماري ها روبه افزايش است (3).

وجود عوامل خطر زا همچون افزايش كلسترون خون ,بالابودن فشار شرياني و افزايش هموسيستئين و ساير بيماري هاي پر خطر در افراد مبتلا به سكته هاي قلبي، اين فرضيه را تقويت مي كند كه عدم تعادل در اجزاي سيستم هموستاز (انعقاد و فيبرينوليتيك) مي تواند دليل احتمالي تشكيل ترومبوز و وقوع حوادث قلبي-عروقي باشد (4).

امروزه فعاليت هاي بدني و تمرينات ورزشي در جهت پيشگيري از بيماري هاي قلبي-عروقي مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. نتايج اكثر مطالعات يك رابطه معكوس بين بيماري هاي قلبي-عروقي و فعاليت هاي بدني كه با سيستم هموستاز خون رابطه نزديك دارند را گزارش كردند (4).

چکيده:

فيبرينوليز. ترومبوز.هموسيستئين.فيبرينوژن.پلاسمينوژن.دي دايمر. α2- آنتي پلاسمين.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا كردي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فاطمه شب خيز استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.