پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۲۹۷ شناسه:
سعيد كريم زاده دانشجو:
مولفه نقدي درآمدها براي تداوم سود و بازده هاي سهام عنوان فارسي:
Implications of the cash component of earnings for earnings persistence and stock returns عنوان انگليسي:

هدف بررسي اهميت اقتصادي،پايداري و قيمت گذاري مولفه نقدي درآمدها در شركتهاست ما به دنبال فراهم كردن بينش هايي در تداوم و قيمت گذاري مولفه نقدي درآمدها در شركتهاي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هستيم.

چکيده:

تغييرات سودآوري،بازدهي سهام،جامعه آماري،مولفه نقدي درآمدها

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر وحيد محمودي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.