پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۳۲۸۷ شناسه:
عليرضا عبداللهي دانشجو:
وضعيت مشتري مداري در مراكز ماساژ ورزشي شهر تهران عنوان فارسي:
Customer orientation in sport massage centers TEHRAN city عنوان انگليسي:

با توجه به اهميت و نقش تحرك و فعاليتهاي بدني در زندگي روزمره و سلامت افراد جامعه و نيزاهميت اماكن ورزشي و بررسي عوامل مهم در تداوم شركت آنان در فعاليتهاي بدني، ميتوان برفرصتها در ورزش و فعاليتهاي بدني تمركز كرد و با تلاش پيگير و استفاده از روشهاي مختلف بازاريابي ورزشي، به تحقيق و يافتن علاقه مندي هاي خاص و نياز افراد جامعه به ورزشهاي تفريحي و فعاليتهاي بدني پرداخت و مكانهايي را فراهم كرد و خدماتي را ارائه داد تا افراد بتوانند ساعاتي را به دوراز مسائل اجتماعي و خانوادگي و با علاقه و تمايل وافر به ورزش و فعاليتهاي بدني بپردازند(بهلكه، 1384).

يكي از مراكزي كه در كنار اماكن ورزشي چه براي ورزشكاران آماتور (باهدف آرام سازي) وچه براي ورزشكاران حرفه اي (با هدف پيشگيري وبازتواني آسيب هاي ورزشي) اهميت پيدا كرده است مراكز ماساژ مي باشدكه تعداد آنها روز به روز در حال افزايش است.

دراين بازار رو به رشد مراكزي موفق خواهند بودكه به رضايت مشتريان خود بيشتر اهميت بدهند. در بازار رقابتي امروز، حفظ مشتريان براي موفقيت هر كسب وكار، امري حياتي است.

وقتي مشتريان از شما خدمات دريافت ميكنند، براي شما سودايجاد ميكنند و در واقع منبع سود محسوب ميشوند. بنابراين مدير باشگاه بايد مشتريان بيشتري راجذب كرده و بيشتر از آن مشتريانش را حفظ كند و مشتري كمتري را از دست بدهد.

در اين ميان نقش كليدي مشتري كه استفاده كنندة نهايي خدمات سازمان است، عامل اصلي در بقا و رشد سازمان محسوب ميشود، زيرا مشاهده شده است كه مشتريان پس از حضورموقت براي استفاده از خدمات يك مركز ورزشي، در صورت بي توجهي به خواست ها و نيازهايشان ازسوي مديران سازمانهاي خدماتي ورزشي، به دنبال مراكز جديدي خواهند رفت تا آن مركز بتواند نيازهاو خواسته هاي مورد انتظار ايشان را تأمين كند و اين از وظايف مديران سازمانهاي ورزشي است تا باشناسايي موارد مدنظر مشتريان به اين عوامل جامة عمل بپوشانند و از اين طريق به رونق و سودآوري سازمان خويش كمك كنند.

مراكز متعددي در حوزه ماساژ ورزشي، در نقاط مختلف كشور ايجاد گرديده است . ازاين رو در اين پژوهش سعي برآن است به " بررسي وضعيت مشتري مداري درمراكز ماساژ ورزشي شهر تهران" پرداخته شود.

چکيده:

مشتري مداري- ماساژ ورزشي - رضايت مشتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امين دهقان قهفرخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.