پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۲۸۶ شناسه:
ياسمن خسرويان چم پيري دانشجو:
شناسايي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي توسعه پايدار در ورزش قهرماني و ارائه مدل عنوان فارسي:
Identification and Prioritization of Sustainable Development Indicators in Championship Sports & presenting the model عنوان انگليسي:

در دنياي امروز توسعه پايدار ضرورتي اجتناب ناپذير است . برخلاف الگوهاي پيشين توسعه، رويكرد توسعه پايدار بر توسعه همه جانبه تاكيد داشته و عدالت اجتماعي و ملاحظات محيط زيستي از جمله ابعاد اساسي آن تلقي مي شود. در چند دهه اخير، محيط زيست از جنبه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است ؛ و چگونگي تعامل آن با بخش انرژي، جمعيت و رشد اقتصادي محور بسياري از مباحث علمي شده است.

چکيده:

توسعه پايدار- ورزش قهرماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.