پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۶ دفاع:
۳۲۷۷ شناسه:
عباس ازادي مقدم اراني دانشجو:
مديريت اختلال در شبكه هاي راه آهن مبتني بر تلفيق رويكرد ظرفيت سنجي و زمانبندي مجدد قطار عنوان فارسي:
Disruption management of railway network based on the combined capacity assessment and trains' rescheduling approach عنوان انگليسي:

بروز سوانح و حوادثي كه منجر به اختلالات مختلف در شبكه‌هاي ريلي مي‌شود، موجب افزايش تاخير قطارها در خطوط ريلي مختلف، افت شاخص‌هاي عملياتي از جمله سطح سرويس، كاهش ظرفيت عملياتي و بالقوه مسير، افت شاخص قابليت اطمينان، ايمني و استواري سيستم مي‌شود. مديريت اختلال در شبكه‌هاي راه‌آهن به مجموعه روش‌هايي اطلاق مي‌شود كه جهت مديريت رخدادهاي پيش‌بيني نشده‌اي كه بروز آنها موجب انحراف از برنامه زمان‌بندي اوليه مي‌شود. مديريت اختلالات در راه‌آهن با برنامه‌ريزي مجدد ناوگان، تعيين برنامه اعزام قطارها، برنامه گردش و تخصيص مجدد واگن‌ها، لكوموتيوها، زمان‌بندي مجدد خدمه، در حين و بعد از رخداد اختلال، همراه است.

در مسئله مديريت اختلال، حركت قطارهاي مسافري و باري كه يكي از موضوعات مهم در بين مدل‌هاي برنامه‌ريزي حمل و نقل ريلي است، برنامه روزانه و عادي حركت قطارها بعد از رخداد اختلال، مورد بازبيني قرار گرفته و در صورت لزوم دستخوش تغيير خواهد شد. اين مسئله يك مسئله بهينه‌سازي در سيستم‌هاي حمل ‌و نقل ريلي و در سطح عملياتي است.

مسئله اصلي تحقيق، مديريت هم‌زمان هزينه‌ها (جريمه‌ها)، تاخيرات و ظرفيت شبكه راه‌آهن مسافري و باري بعد از رخداد اختلالات بزرگ است. در شبكه‌هاي ريلي با ترافيك متراكم و ناهمگون (به دليل وجود تفاوت سرعت قطارهاي باري و مسافري)، حتي اختلالات و تاخيرات كوچك مي‌توانند به سرعت در كل شبكه منتقل شده و برنامه ساير قطارهاي شبكه را نيز تحت تأثير قرار دهند. در اينجا منظور از ترافيك ناهمگون اين است كه سرعت حركت قطارها متفاوت است، مثل حركت انواع قطارهاي باري و مسافري با سرعت‌هاي مختلف در يك مسير مشترك. برخي از علل بروز اختلالات مي‌تواند تصادفات و سوانح در خط، مسدودي مسير، خرابي قطار، تأخير مانور قطارها در ايستگاه‌ها، شرايط خارجي مانند وضعيت جوي نامساعد، مشكلات سيستم علائم، خطاي انساني، فقدان خدمه، و ساير است. لحاظ نمودن كليه اين رويدادها در فرآيند زمان‌بندي اوليه حركت قطارها عملاً امكان‌پذير نيست و در نتيجه لازم است سيستمي براي ايجاد برنامه‌هاي زمان‌بندي مجدد حركت قطارها طراحي شود تا سرعت واكنش مناسب مديريت را در مواجه با وقايع پيش‌بيني نشده و حداقل كردن تأثيرات آنها در سيستم را به دنبال داشته باشد.

در سيستم‌هاي حمل و نقل ريلي معمولاً بخش كنترل ترافيك مركزي شبكه، مسئوليت اصلي هماهنگي مسائل مختلف را در طي فرآيند مديريت اختلال بر عهده دارد. هنگامي كه رخداد يك اختلال ثبت مي‌شود، بخش كنترل ترافيك شبكه، اثر اين اختلال را ارزيابي و محاسبه مي‌كند و اگر اين اختلال از نوع بحراني با دامنه تاثيرگذاري وسيع باشد، آنگاه لازم است زمان‌بندي مجددي براي حركت قطارهاي اعزام نشده ارائه ‌شود. ارزيابي يك اختلال و تعيين دامنه اثرات يك اختلال مقوله‌اي پيچيده است. ارزيابي اثر اختلال مي‌تواند در پاسخ به اين سؤالات باشد كه چه مدتي طول مي‌كشد تا وضعيت تردد قطارها در شبكه مجدداً به حالت عادي بازگردد و چه تعدادي از قطارها در معرض تاخيرات ثانويه ناشي از بروز اختلال هستند. همچنين اينكه چه حجم مسافري نيز متأثر از تبعات اختلال هستند. اين عوامل در تعيين درجه بحراني بودن اختلال تأثيرگذارند. مسلماً رخداد اختلال در نقاطي از شبكه ريلي كه تراكم قطارها (به دليل كوتاه بودن سرفاصله زماني حركت در آنها) بالا است و نيز محدوديت‌هاي ظرفيتي وجود دارد، مي‌تواند تبعات گسترده‌تري از رخداد اختلال در ساير نقاط شبكه داشته باشد. در هنگام رخداد اختلالات بزرگ، زمان‌هاي بافر قادر به جذب كامل تاخيرات اوليه و اثرات اختلال نبوده و از ظرفيت بالقوه مسير كاسته مي‌شود. در اين شرايط بخش كنترل ترافيك مركزي شبكه سعي در افزايش ظرفيت بالقوه مسير با استفاده از استراتژي‌هايي مانند تغيير سرعت قطارها، امكان سبقت‌گيري قطارها در ايستگاه‌ها، تغيير اولويت حركت قطارها، تغيير مسير حركت و يا لغو اعزام‌ها مي‌كند. در نتيجه مسئله اصلي تحقيق نحوه يكپارچه‌سازي و بهينه‌سازي سياست‌ها و استراتژي‌هاي مختلف مديريت اختلال براي كاهش تاخيرات و افزايش شاخص‌هاي قابليت اطمينان در برنامه حركت قطارها است.

چکيده:

اختلال، شبكه راه آهن، ظرفيت سنجي، مدل جريان چندكالايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فريبرز جولاي استاد راهنما:
دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۹ ۲۵ International Journal of Rail Transportation Abbas Azadi Moghaddam Arani, Fariborz Jolai & Mohammad Mahdi Nasiri A multi-commodity network flow model for railway capacity optimization in case of line blockage بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.