پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۲۶۶ شناسه:
متينه حاجي آقاشريفي دانشجو:
آسيب شناسي احكام فقهي حقوقي حضانت (با رويكرد ارائه راهكارهاي رفع چالش هاي آن) عنوان فارسي:
pathology of the Jurisprudential and Legal Rules of Custody (with an Approach to Presenting Solutions to its Challengess) عنوان انگليسي:

رفع چالش هاي موجود در مساله حضانت به ويژه در خصوص اختلاف والدين از اهم اين تحقيق بشمار مي رود . تبيين احكام فقهي و حقوقي حضانت هدف فرعي اين نوشتار محسوب ميشود . و در واقع در اين تحقيق با آسيب شناسي مساله حضانت بدنبال رسيدن به تشخيص "مصلحت طفل" ميباشد.

چکيده:

حضانت و تبرعي يا معوض بودن و سن جنسيت و مباشرت و ضمانت اجرايي و حق و تكليف وحمايت و مصلحت و.....

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد اسحاقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.