پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۳ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۲۴۹ شناسه:
سيدعمادالدين هاشمي دانشجو:
تحليل تأثير پروژه هاي بزرگ مقياس بر ارزش زمين و املاك به منظور ارائه راهكارهاي برنامه ريزي شهري (مطالعه موردي: بزرگراه امام علي (ع) در منطقه 14 شهرداري تهران) عنوان فارسي:
Analysing the Effect of Mega Projects on Urban Lands and Properties عنوان انگليسي:

گرايش مديريت شهري طي دهه‌هاي اخير به سمت ايجاد فرصت‌هاي مناسب براي رشد اقتصادي شهر و كارآفريني بوده است و شهرها رقابت شديدي را براي جذب سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال تجربه مي‌كنند. در اين ميان، ابرپروژه‌هاي شهري به‌منزله ابزاري براي دستيابي به اين اهداف مطرح شده‌اند. اين قبيل پروژه‌ها مستلزم صرف هزينه‌هاي زيادي هستند و به دليل تأثيرات پايدار اجتماعي، اقتصادي و محيط‌زيستي باعث جلب‌توجه عموم شده‌اند. از مشهودترين بازتاب‌هاي اقتصادي مداخله در بافت كالبدي شهرها، تغيير در قيمت زمين و املاك است، بنابراين ساخت ابرپروژه‌هاي شهري نيز مي‌تواند اثرات مختلف مثبت يا منفي بر قيمت املاك و اراضي اطراف و نحوه استفاده از آن‌ها داشته باشد. يكي از انواع ابرپروژه‌هاي شهري، بزرگراه‌ها هستند كه به‌منظور حل معضل ترافيك در شهرها ساخته مي‌شوند. بزرگراه امام علي (ع) در شهر تهران يكي از اين ابرپروژه‌هاي شهري است كه به‌منظور بهبود رفت‌وآمد وسايل نقليه در كريدور شمالي- جنوبي شهر تهران، در سال 1392 به بهره‌برداري رسيد. پژوهش حاضر، تأثير اين ابرپروژه بر قيمت زمين و املاك محله‌هاي مجاور آن در منطقه 14 شهرداري تهران را بررسي كرده است. اين پژوهش از نظر هدف و نوع، جزء پژوهش‌هاي كاربردي و از نظر روش، در گروه پژوهش‌هاي توصيفي- تحليلي با تكيه بر آمار و ارقام است. براي گردآوري داده‌هاي اين پژوهش از روش‌هاي پيمايش و مطالعات ميداني با استفاده از داده‌هاي زمين مرجع و ابزارهايي چون پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه استفاده شده و براي سنجش تأثير پروژه بر پهنه‌هاي اطراف آن، از متغير قيمت زمين و مسكن استفاده شده است. بررسي تغييرات اين متغير در فواصل مختلف از محور بزرگراه امام علي (ع)، حاكي از آن است كه قيمت زمين و مسكن در نزديك بزرگراه، رشد كمتري نسبت به حوزه تحت تأثير پروژه داشته است. مقايسه تأثير احداث بزرگراه امام علي (ع) بر ارزش املاك و اراضي مسكوني مجاورش، به دو دوره زماني قبل و بعد از بهره‌برداري و به ميزان فاصله قطعات از محور بزرگراه بستگي دارد؛ به‌طوري‌كه در فاصله 0 تا 50 متري، نرخ رشد قيمت كمتر و در فاصله 50 تا 150 متري، نرخ رشد قيمت بيشتر است. از فاصله 150 متري تا مرز محله‌هاي مجاور بزرگراه، تفاوت محسوسي در تغييرات قيمت املاك و اراضي مسكوني نسبت به محدوده فرادست مشاهده نمي‌شود. نهايتاً از طريق تنظيم پرسشنامه مبتني بر چارچوب نظري پژوهش و اخذ ديدگاه‌هاي شهروندان متأثر از پروژه، تحليلي از پيامدهاي احداث بزرگراه امام علي (ع) در معيارهاي مختلف ارائه شده است تا بتوان با درك و شناختي كامل نسبت به موضوع، اقدام به ارائه راهكارهاي برنامه‌ريزي شهري متناسب با آن نمود.

چکيده:

برنامه‌ريزي شهري، پروژه بزرگ مقياس، ارزش زمين و املاك، بزرگراه امام علي (ع)، منطقه 14 شهرداري تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پارسا ارباب استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.