پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۲۳۹ شناسه:
عبدالله خضري دانشجو:
كنترل فرآيند توليد پني‌سيلين با استفاده از شبكه‌هاي عصبي فازي عنوان فارسي:
Process Control of the Penicillin Production using Neural Fuzzy Networks عنوان انگليسي:

كنترل فرآيندهاي بيوشيميايي به سبب ديناميك غيرخطي و پارامتر متغير زماني‌شان بسيار مشكل است. هرچند محصولات بيوشيميايي به خصوص پني‌سيلين (Penicillin) داراي ارزش افزوده مهم هستند و بنابراين بهبود در توليد مورد توجه شركت‌هاي صنعتي بزرگ است. هرچند كمبود اطلاعات ممكن است در مسئله توليد پني سيلين بحراني باشد زيرا اختلالات بزرگ و غيرخطي مي‌تواند سيستم را از حالت تعادل خارج كند. به خاطر تمام اين دلايل مي‌توان از تكنيك‌هاي غير خطي از قبيل شبكه‌هاي عصبي فازي استفاده كرد. براي مقابله با مسائل مشتق شده از اختلالات و عدم قطعيت سنسور، استراتژي Internal Model Control (IMC) انتخاب شده است، زيرا ويژگي قدرتمندي خوبي در برابر اختلال دارد. علاوه‌ بر اين اجازه يك روش طراحي كنترل منطقي، اجازه در نظر گرفتن كنترل كيفيت و قدرتمندي در تصميمات طراحي را مي‌دهد. IMC پايداري دوگانه، كنترل كامل و خواص انحراف صفر دارد. علاوه بر اين ثابت شده است كه IMC مي‌تواند به كنترل دستگاه‌هاي غيرخطي تعميم داده شود. هرچند فقدان يك مدل پلانت يا مدل معكوس مي‌تواند يك اشكال جدي باشد. اگر مدل‌هاي تحليلي معتبر در دسترس نباشند يا به اندازه كافي دقيق نباشند، كه اغلب براي فرايندهاي بيوشيميايي اتفاق مي‌افتد، روش‌هاي شبكه هاي عصبي فازي مي‌تواند به عنوان يك رويكرد مفيد براي ساخت مدل و كنترل ماژول‌ها با يادگيري مستقيم و معكوس ديناميك‌ها از داده پلانت در نظر گرفته شود. از اين گذشته شبكه هاي عصبي فازي براي شناسايي پلانت غيرخطي بسيار مناسب هستند. با اين تفاسير مي‌توان از شبكه‌هاي عصبي فازي براي كنترل توليد پني‌سيلين استفاده كرد.

چکيده:

شبكه هاي عصبي فازي، Penicillin، IMC،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هومن فتوره چي استاد راهنما:
دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد فروغي دهر استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.