پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۲ دفاع:
۳۲۳۴ شناسه:
سيدپرهام شيخ الاسلامي دانشجو:
تاثير بخش بندي قيمتي بر اساس ويژگيهاي مشتري، ويژگيهاي محصول يا سبد محصول پويا بر روي انصاف قيمتي ادارك شده عنوان فارسي:
The Impact of Price Segmentation Based on Customer Characteristics, Product Features or Dynamic Product Bundles on Price Faireness Perceptions عنوان انگليسي:

نظر به اينكه مشتريان مختلف در خصوص يك كالا تمايل به پرداخت متفاوتي دارند، درصورت تعيين يك قيمت ثابت براي همه مشتريان، بخش قابل توجهي از سودي كه ميتوانيم از محل اضافه رفاه مصرف كنندگان بدست آوريم را عملا از دست خواهيم داد. جهت كسب حداكثري از اين اضافه رفاه، ميتوان از روش بخش بندي قيمتي استفاده كرد. در عصر حاضر و بخصوص با ظهور و توسعه فروش اينترنتي در كنار رشد و توسعه علم تحليل داده ها، اين امكان فراهم گشته كه با توجه به تمايل به پرداخت متفاوت مشتريان ، بتوان آنها را بخش بندي كرده و قيمت هاي متفاوتي را بسته به ويژگيهاي مختلف پيشنهاد داد. چالشي كه چنين رويكردي با آن مواجه است، احساس عدم انصاف قيمتي يا "تبعيض قيمتي" مي باشد. از اين رو در اين تحقيق انصاف قيمتي ادارك شده در سه روش بخش بندي بر اساس "ويژگيهاي مشتري"، بخش بندي بر اساس "ويژگيهاي محصول" و بخش بندي بر اساس "سبد محصول پويا" مورد بررسي قرار ميگيرد.

چکيده:

انصاف قيمتي بخش بندي قيمت قيمت گذاري پويا سبد محصول پويا حصار بندي قيمت اضافه رفاه مصرف كننده تمايل به پرداخت مشتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.