پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۴ دفاع:
۳۲۳۱ شناسه:
الهه كيوان فر دانشجو:
بررسي ارتباط ارزشي اطلاعات و جريان هاي وجوه نقد عملياتي بانك ها عنوان فارسي:
Value relevance of banks' cash flows from operations عنوان انگليسي:

اين مطالعه به بررسي ارتباط ارزشي اطلاعات و جريان هاي وجوه نقد عملياتي بانكها مي پردازد. در حاليكه بانكها ملزم به تهيه صورت جريان وجوه نقد هستند برخي استدلال كرده اند كه اطلاعات مربوط به جريان نقد عملياتي براي صنعت بانكداري مفيد نيست. ما با استفاده از يك نمونه از بانكهاي ايران از سالهاي ۱۳۸۹ الي ۱۳۹۶ به بررسي اين موضوع پرداخته ايم.

چکيده:

ارتباط ارزشي - جريان وجوه نقد عملياتي - مديريت سود

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آرش تحريري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.