پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz7 دفاع:
۳۲۲۹ شناسه:
محدثه عابدي كوپائي دانشجو:
آثار حقوقي ادعاي حق نسبت به اموال فكري واقع شده در قلمرو عمومي عنوان فارسي:
Claiming copy right on works entered poblic Domain and Civil and Criminal responsibility arising from this claim عنوان انگليسي:

بررسي سوء استفاده از حق تأليف در حقوق آمريكا و ايران

چكيده

سوء استفاده از حق تأليف (Copyright misuse) موضوعي است كه عدم توجه به آن و فقدان قانوني كه بتواند با اين پديده مقابله كند مي‌تواند در آينده منجر به سوء استفاده‌هاي گسترده در زمينه مالكيت فكري بشود. قوانين و مقررات مربوط به مالكيت فكري آن‌چنان كه بايد در ايران مورد توجه قرار نگرفته‌اند. از جمله مي توان به فقدان مقرراتي در خصوص سوء استفاده از حق تاليف اشاره كرد. سوء استفاده از حق تأليف در اين بحث عبارت است از ادعاي داشتن مالكيت حق تأليف بر آثاري كه وارد حوزه عمومي شده‌اند. در اين مقاله مفهوم سوء استفاده از حق تأليف، مصاديق آن، عوارض و راه‌هاي مقابله با سوء استفاده از حق تاليف اعم از مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري و تعقيب سوء استفاده كننده توسط اشخاص خصوصي و عمومي به علاوه تمهيدات اداري براي مقابله با سوء استفاده از حق تاليف بررسي شده است و در نهايت به اين نتيجه رسيده كه براي مشكلات ناشي از چنين پديده‌اي قوانين موجود كافي نيستند و تصويب يك قانون جديد و جامع در اين خصوص و يا اصلاح مقررات مربوطه كه بتواند پاسخگوي مشكلات ناشي از سوء استفاده از حق تاليف باشد، ضروري است.

چکيده:

كليدواژه‌ها: حق تاليف، سوء استفاده از حق تأليف، تقلب در حق تاليف، حوزه عمومي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي انصاري پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رحيم پيلوار استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.