پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۲۲۷ شناسه:
سپيده گشاني دانشجو:
تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي مكرر بر بهبود علائم شناختي بيماران مبتلا به افسردگي عنوان فارسي:
Transcranial Magnetic Stimulation on cognitive symptoms in patients with depression عنوان انگليسي:

تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي روشي عير مخرب براي درمان افسردگي است كه در سالهاي اخير در درمان بيماري هاي روانپزشكي مورد استفاده قرار گرفته است.اثر بخشي اين درمان در درمان افسردگي به اثبات رسيده است.علائم شناختي در بيماران مبتلا به افسردگي بسيار شايع است و بر بهبودي و پاسخ به درمان اثر مي گذارد.هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي بر علائم شناختي افراد مبتلا به افسردگي است.در اين پژوهش بيماران تحريك مغناطيسي دوطرفه بر ناحيه پشتي جانبي پيش پيشاني دريافت كردند و عملكرد هاي شناختي آنها توسط خرده آزمون هاي CANTAB در زمينه توجه،حافظه و عملكرد اجرايي سنجيده شد.اين مطالعه نشان داد تحريك مكرر مغناطيسي تاثيرات سودمندي بر همه زمينه هاي شناختي بيماران افسرده دارد

چکيده:

تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي،علائم شناختي، افسردگي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا كاظمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.