پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۲۲۲ شناسه:
زهرا كازرونيان دانشجو:
اثربخشي تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي مكرر بر بهبود علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي عنوان فارسي:
effect of repetitive transcranial magnetic stimulation in remission of anxiety symptoms in depressive disorder عنوان انگليسي:

هدف اين پژوهش اثربخشي تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي مكرر بر بهبود علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي مي باشد كه ۵۳ نفر به صورت هدفدار از بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با علائم همبود اضطرابي مراجعه كننده در كلينيك آتيه ذهن درخشان به عنوان نمونه انتخاب شدند پرسشنامه اضطرابي بك قبل و بعد از درمان براي آنها به كار گرفته مي شود .كه ناحيه اي كه در اين بيماران در معرض مداخله تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي مكرر قرار مي گيرد نواحيه پشتي جانبي پيش پيشاني راست،چپ،دوطرفه مي باشد. نتيجه اين مطالعه نشان داده است كه rTMS ناحيه DLPFC راست و دوطرفه بر بهبود علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي اثربخشي معنادار دارد.

چکيده:

تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي مكرر،علائم اضطرابي،اختلال افسردگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا كاظمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.