پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۳۲۱۸ شناسه:
عليرضا گل پرور دانشجو:
بررسي رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام و افشاي مسئوليت پذيري مديران در صورتهاي مالي در بورس اوراق بهادار عنوان فارسي:
Investigating the Relationship between Cost of Equity and Disclosure of Managers' Responsibility in Financial Reports in the Stock Exchange عنوان انگليسي:

افزايش افشاسازي‌ها در زمينه‌ي اطلاعات مرتبط با شركت‌ها در راستاي كاهش هزينه‌ي سرمايه‌ي شركت‌ها مفيد خواهد بود. در تحقيق پيش رو به بررسي گزاره‌ي افشاسازي با مطالعه در خصوص رابطه‌ي بين افشاسازي اختياري اظهار مسئوليت مديران در قبال گزارش‌هاي مالي و هزينه‌ي حقوق صاحبان سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس

چکيده:

هزينه ي حقوق صاحبان سهام ‏، عدم تقارن اطلاعاتي ،‌ ريسك اطلاعات ،‌ افشاي داوطلبانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن ابراهيمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.