پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۳۲۱۶ شناسه:
حسن چراغي دانشجو:
تدوين مدل شايستگي استاد مديريت دولتي عنوان فارسي:
Designing the Competency Model of a Master of Public Administration عنوان انگليسي:

مسئله محوري كه در اين مطالعه بدان پرداخته خواهد شد، شايستگي اساتيد مديريت دولتي در ايران است. هر يك از مشاغل و حرفه‌ها متناسب با ميزان مهارت موردنياز و همچنين شرايط احراز آن شغل، نيازمند مولفه‌ها و عناصري است تا حد مطلوبي از شايستگي را در ارتباط با آن شغل مشخص برقرار سازد. حرفه معلمي يا تدريس در دانشگاه نيز همانند ساير حرفه‌ها از اين مقوله مستثنا نمي‌باشد. عليرغم اينكه مطالعات نسبتا خوبي در ارتباط با سنجش مدل شايستگي اساتيد دانشگاه انجام شده اما معيارها و مولفه‌هاي شايستگي در رشته مديريت دولتي از ساير رشته‌ها جدا بوده و تفاوت‌‌هايي با آن‌ها داشته است. علاوه بر اين مي‌بايست عنوان نمود كه متاسفانه عليرغم اهميت والاي اين رشته در اداره امور كشور، توجه چنداني به آن نمي‌شود، در همين راستا تصميم گرفته شد تا شايستگي اساتيد مديريت دولتي در ايران به عنوان مسئله محوري اين مطالعه لحاظ گرديده و با انجام مطالعه و پژوهش در اين حوزه بتوانيم گامي هر چند كوچك در اشاعه اهميت و ضرورت توجه به اين موضوع برداريم.

چکيده:

طراحي مدل - شايستگي - استاد - مديريت - مديريت دولتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس نرگسيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.