پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۸ دفاع:
۳۲۱۴ شناسه:
عليرضا احمدي دانشجو:
تشخيص عيب خوردگي در ورق هاي فلزي با استفاده از ترموگرافي فعال عنوان فارسي:
corrosion detection in metallic plate by active thermography عنوان انگليسي:

يكي از روشهاي آزمونهاي غير مخرب آزمون ترموگرافي پالسي يا حرارت نگاري ضربه اي ميباشد كه امروزه در صنايع مختلف براي بازرسي و آزمايش و پايش برخط قطعات و مجموعه هاي درحال كار ، مورد استفاده قرار مي گيرد. عيب خوردگي در سازه هاي فلزي و قطعات مكانيكي و همچنين خسارات ناشي از آن در صنايع مختلف ، سالانه هزينه هاي زيادي از بودجه صنايع را به خود اختصاص ميدهد. روشهاي زيادي براي تشخيص عيب خوردگي وجود دارد اما ، سرعت زياد انجام آزمون ، عدم نياز به تماس با نمونه درحال بازرسي ، بررسي و بازرسي سطوح بزرگ در زمان كم و قابليت انجام آن برروي بسياري از مواد ، از جمله مزاياي حرارت‌نگاري ضربه‌اي (ترموگرافي پالسي) است كه جاي خود را در بين روش هاي ديگر بازكرده و حتي بر آن ها ارجحيت يافته است. همچنين در اين روش مي توان ميزان درصد خوردگي و فاصله آن از سطح را تشخيص داد و قبل از بروز خرابي و ايجاد توقف در خطوط كاري و يا ايجاد خرابي هاي بيشتر در مجموعهها ، براي تعمير و يا تعويض قطعه معيوب برنامه ريزي و زمان بندي انجام داد. در اين پايان نامه ، براي تشخيص و بررسي عيب خوردگي در ورق هاي فلزي از روش حرارت‌نگاري ضربه‌اي استفاده شده است . نمونه هاي مورد آزمايش در اين مقاله از دو جنس فولاد كم كربن و فولاد زنگ نزن با توجه به كاربرد فراوان در صنايع مختلف ، ساخته شد و عيوب با توجه به مطالعات صورت گرفته و بررسي قدرت اين آزمون در تشخيص مينيمم قطر و ماكزيمم عمق ، طراحي و ساخته شد. انجام و بهينه سازي ستاپ انجام آزمايش صورت گرفت. اثر پارامترهاي موثر در انجام آزمون ، مثل فاصله منابع تحريك ، زاويه تابش ، جنس نمونه ها و طول زمان تحريك مورد بحث و بررسي قرار گرفت . توانايي و قدرت تشخيص عيوب با نسبت قطر به عمق ، چهار و حتي كمتر بدون نياز به پردازش تصوير در اين تست بدست آورده‌ شد .

چکيده:

ترموگرافي ، خوردگي ، آزمون هاي غير مخرب ، ترموگرافي پالسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.