پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۲۱۳ شناسه:
صديقه علياري دانشجو:
آثارحقوقي الحاق ايران به كنوانسيون هاي 1952و1999 توقيف كشتي عنوان فارسي:
the Legal effects Joining Of Iran to Convention on the Arrest of ships,1952 and 1999 عنوان انگليسي:

كشور ايران تاكنون به كنوانسيون هاي توقيف كشتي مصوب 1952و1999 ملحق نشده است كه اين امر خساراتي را براي صاحبان كالاهاي تجاري (اعم از دولتي وغيردولتي) دربر داشته است . موضوع كنوانسيون هاي فوق، توقيف كشتي هاي اقيانوس پيما ودرياپيما مي باشد ودر صورت عضويت ايران در اين كنوانسيون ها، توقيف كشتي ها در آبهاي تحت صلاحيت كشورهاي عضو كنوانسيون امكان پذير خواهد بود. لذا در اين پايان نامه ما درصدد ارائۀ مزايا ، معايب وآثار حقوقي الحاق به كنوانسيون هاي فوق مي باشيم كه اين امرموجب اطمينان خاطر صاحبان كالا جهت جبران هرگونه خسارت خواهد بود كه گامي مثبت در جهت توسعۀ تجارت بين المللي مي باشد. اظهارنظر در خصوص اينكه آيا الحاق به كنوانسيون هاي ياد شده به نفع ايران خواهد بود يا نه؟ به چه دلايلي ايران تا به امروز به كنوانسيون ها ي موصوف ملحق نگرديده است؟ اينكه چه مصلحتي وجود داشته كه ايران در سال 1344به هفت كنوانسيون ازجمله كنوانسيون قرارداد بين المللي مربوط به خط شاهين كشتي ها، قرارداد بين المللي تحديد مسئوليت صاحبان كشتي هاي درياپيما،قرارداد بين المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به بارنامه ها، قرارداد بين المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به معاضدت ونجات دردريا، قرارداد بين المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به حمل مسافرازطريق دريا، قرارداد بين المللي مربوط به حفظ جان اشخاص در دريا ، قرارداد بين المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به تصادم كشتي ها، پيوسته است ولي به كنوانسيون هاي توقيف كشتي نپيوسته است ؟ باوجود اينكه اكثر كشورها به كنوانسيون 1952 ملحق شده اند، آيا شرايط موجود در كنوانسيون توقيف كشتي مصوب 1999 طوري مي باشد كه ايران به آن ملحق شود يا بهتر است به همان كنوانسيون 1952 ملحق گردد؟

چکيده:

توقيف- كنوانسيون بين المللي - كشتي خارجي قانون دريايي- قانون درياها-

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ساسان صيرفي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.