پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۲۱۲ شناسه:
پيمان شرفيان اردكاني دانشجو:
بازطراحي ، ساخت و بازيگون سازي يك سيستم توان بخشي يك درجه آزادي عنوان فارسي:
Redesign, Construction and Gamification of a one Degree of Freedom Rehabilitation System عنوان انگليسي:

سكته مغزي يكي از مهم ترين علل مرگ و معلوليت در جهان است. پس از سكته مغزي بسياري از بازماندگان دچار مشكلات متعدد حركتي مي شوند و نياز به توانبخشي براي بهبود وضعيت عضلات خود دارند. امروزه در حوزه توانبخشي، تنها استفاده از روش هاي سنتي پاسخگو نيست و استفاده از روش هاي نوين براي درمان امري مهم و حياتي مي باشد. ربات هاي توانبخشي يكي از ابزارهاي نوين در اين حوزه مي باشند و در كشور هاي مدرن از اين نوع ربات ها، براي توانبخشي اندام فوقاني و تحتاني استفاده مي شود. اما قيمت تمام شده آن ها بسيار بالا است كه موجب دسترسي كمتر عموم مردم و كشور هاي ديگر مي شود. در كشور ما نيز توانبخشي رباتيك در اول راه خود قرار دارد و به دليل هزينه بالاي ساخت اين ربات ها كار هاي كمي در اين حوزه انجام شده است. از طرفي ديگر يكي از مسائل مهم در حوزه توانبخشي، تبديل حركات خسته كننده توانبخشي به حركاتي معني دار همراه با بازي مي باشد. لذا وجود رباتي كارآمد و ارزان، همراه با سرگرمي در اين حوزه احساس مي شود. يك نمونه از اين ربات ها، ربات توانبخشي دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه تهران است، كه در سال 93 نسل اول اين ربات ساخته شده است. اين ربات از مكانيزمي به خصوص براي حذف سنسور هاي پيشرفته نيرو استفاده كرده است، كه همين امر موجب كاهش قيمت تمام شده اين ربات شده است. اما اين ربات داراي مشكلاتي ساختاري و كنترلي بوده است و همچنين پيچدگي هايي در زمينه ارتباط با بازي داشته است.

در پايان نامه پيش رو، ما نشان داده ايم كه چگونه اين ربات، بازطراحي، اصلاح و بازيگون سازي شود. به گونه اي كه ابتدا بخشي از محرك اصلي ربات تغيير كرده و بخش هايي ديگر همچون ناو كاربري نيز دستخوش تغيير شده است. در ادامه به منظور ايجاد انگيزه و تبديل حركات توانبخشي به حركاتي معني دار، بازيگون سازي بر روي ربات صورت گرفته و روشي ارائه شده است كه ربات مذكور به راحتي با تعداد زيادي از بازي ها متصل شود. همچنين در بخش كنترل، كنترلر جديدي ارائه شده، كه بخشي از مشكلات ربات را بر طرف كرده است. در نهايت به منظور بررسي اوليه ربات، آزمايشي بر روي پانزده نفر صورت گرفته و نتايج آن بررسي شده است. كه ميزان رضايت اين افراد در بخش هاي راحتي، ايمني و ايجاد انگيزه به ترتيب 79%، 86% و بالاي 90%بوده است. در پايان اين پايان نامه نشان مي دهد كه استفاده از ربات ها در توانبخشي، روشي كارآمد مي باشد.

چکيده:

توانبخشي، سكته مغزي، بازيگون سازي، ربات هاي توانبخشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر مرادي استاد راهنما:
دکتر فريبا بهرامي بوده لالو استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.