پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۲۰۸ شناسه:
بيژن مهرعلي زاده دانشجو:
بازطراحي و بهبود سيستم جامع غربالگري اتيسم عنوان فارسي:
Redesign and improvement of the comprehensive autism screening system عنوان انگليسي:

اتيسم يك اختلال رشدي است كه مشلاتي از قبيل دشواري در تعاملات اجتماعي، دشواري در برقراري ارتباط كلامي و غير كلامي، دشواري در درك احساسات سايرين و همچنين رفتارهاي تكراري و كليشه‌اي براي فرد مبتلا ايجاد ميكند. گرچه درمان قطعي براي اتيسم وجود ندارد ولي تشخيص زود هنگام آن تاثير بسزايي در بهبود وضعيت بيمار دارد. روند معمول براي غربالگري و تشخيص اتيسم شامل پاسخ به مجموعه سوالاتي استاندارد توسط والدين و بررسي رفتار كودك توسط متخصص در چندين جلسه

براي اطمينان از وجود علايم اتيسم است. واضح است كه اين روند هزينه بر و زمان بر است و البته ناآگاهي والدين بر دشواريهاي آن ميافزايد.

با توجه به رشد جمعيت كودكان مبتلا به اتيسم در سالهاي اخير، متخصصان زمان بيشتري براي مطالعه و بررسي اين موضوع اختصاص داده‌اند. همچنين با بالاتر رفتن نرخ رشد جمعيت افراد مبتلا، نياز بيشتر به متخصصان اين حوزه احساس ميشود. بنابراين

به دليل كمبود افراد متخصص در نظر داريم سيستمي طراحي كنيم كه بتواند ويژگيهاي كودكان مبتلا به اتيسم را به صورت خودكار استخراج كند و سپس با تركيب اين داده‌ها غربالگري اوليه انجام شود.

چکيده:

اتيسم، سيستم رباتيك، پردازش تصوير، تركيب داده، غربالگري اتيسم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر مرادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.