پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۹ دفاع:
۳۲۰۷ شناسه:
علي اكبري دانشجو:
ماهيت و آثار حقوقي بازگشت آني تحريم ها بر قرارداد هاي نفتي عنوان فارسي:
Examining the nature of Snap back and its effects on Iran's oil contracts عنوان انگليسي:

بازگشت آني تحريم ها تحت عنوان «Snapback» در برجام(برنامه جامع اقدام مشترك) پيش بيني شده است در در صورت نقض تعهدات از طريق مكانيزم حلّ و فصل اختلافات ناشي از برجام عليه طرف خاطي به كار گرفته شود.

متأسفانه ايالات متّحدۀ آمريكا از طريق خروج يكجانبه در سال 2018 آشكارا تعهدات پيش بيني شده در برجام را نقض و از اين طريق موجب بازگشت آني تحريم ها بر عليه ايران شد.

جهت مقابله با چنين اتفاقي ناچاراً بايد ماهيت حقوقي آن متناسب با مقرّرات داخلي و اسناد بين المللي مشخّص گردد تا آثار آن به طور دقيق پيش بيني و نسبت به اجراي آن اقدام گردد.

در خصوص ماهيت حقوقي بازگشت آني تحريم ها تاكنون نظريۀ خاصّي از سوي مرجع رسمي يا مراكز دانشگاهي ارائه نگرديده كه با مطالعۀ انجام شده اين پايان نامه مي توان عناوين متعدّدي در مقايسه با نهاد هاي مشابه راجع به آن ارائه داد به طوري كه از يك بازگشت تحريم ها شرط فاسخ است چرا كه در برجام انحلال قهري پيش بيني شده است و طرفين نمي توانند به صورت ارادي آن را فسخ نمايند در شرط فاسخ هم چنين مي باشد انحلال قرارداد به صورت قهري صورت مي گيرد و طرفين نمي توانند به صورت ارادي آن را فسخ نمايند.

بازگشت تحريم ها غبن حادث نيست چرا كه در برجام ايران با آگاهي كامل و جهت تداوم غني سازي امتيازاتي را به طرفين برجام داده است و اين امتيازات قبل از اجراي برجام بوده است در حالي كه در غبن حادث طي اوضاع و احوالي غير قابل پيش بيني است كه منجر به مغبون شدن يكي از طرفين قرارداد مي شود.

بازگشت تحريمها مشابه تغيير اوضاع و ااحوال زمان انعقاد مي باشد. چرا كه هر قراردادي در بردارنده شرط ضمني است كه معامله تا زماني معتبر و الزام آور است كه اوضاع و احوال زمان وقوع آن تغيير اساسي نكند اين اوضاع و احوال در برجام هم صادق است و در متن برجام پيش بيني شده است.

بازگشت تحريمها هارد شيپ است چرا كه اوضاع احوالي به وجود مي آيد كه منجر به سخت شدن اجراي تعهد مي شود در اين صورت طرفين بايد وارد مذاكره شوند و با توافق هم يا در صورت عدم توافق توسط دادگاه با هدف تعديل يا از بردن قرارداد باشد و طرفين به اراده خود نمي توانند آن را منحل نمايند. در برجام نيز چنين تدبيري انديشده شده است و تغيير اوضاع و احوال دليلي بر فسخ برجام نيست و اختلافات توسط كميسيون مشترك حل و فصل خواهد شد.

همينطور بازگشت آني تحريم ها قطعاً نمي توانند فورس ماژور تلقّي شود چرا كه قابل پيش بيني بودن در حالي كه از اركان اصلي فورس ماژور غيرقابل پيش بيني بودن آن است و اين موضوع در برجام هم پيش بيني شده است.

با اين حال به نظر مي رسد از بين نهادهاي مشابه بازگشت آني تحريم ها شرط فاسخ بيش ترين شباهت را با اين نهاد داشته باشد.

چرا كه بازگشت آني تحريم ها سبب افزايش هزينه هاي قراردادهاي نقتي،طولاني شدن مدّت آنها،پائين آمدن كيفيّت كار نسبت به كيفيتي كه در قرارداد مدّنظر بوده و مشكل در ايجاد پرداخت ها مي شود.

همانطور كه در ايالات متّحده در مواقع غيرعادي براي رئيس جمهور اين كشور اختياراتي خاص در نظر گرفته اند كه رئيس جمهور اين كشور نيز با استفاده از همين اختيارات از برجام به صورت يكجانبه خارج شد در ايران هم بايد چنين اختياراتي به مقامات درگير با تحريم ها در اين شرايط كه به معناي واقعي كلمه جنگ اقتصادي عليه ايران درگرفته است اعطاء شود تا بتوانند با استفاده از اين اختيارات خاص بر اين شرايط دشوار فائق آيند.همچنين بايد براي اين شرايط سخت و دشوار قوانين و مقررات ويژه اي تدوين شود چرا كه در اين شرايط گاهي نياز به اخذ تصميم هاي فوري پيش مي آيد و در صورتي كه قوانين سبب كندي در روند اجراي كارها شوند با از دست رفتن فرصت ها گاهي كشور دچار صدمات جبران ناپذيري مي شود.

چکيده:

بازگشت آني تحريم ها، برجام، قطعنامۀ 2231 شوراي امنيّت، تحريم هاي ثانويۀ ايالات متّحده، قراردادهاي نفتي ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.