پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۶ دفاع:
۳۲۰۳ شناسه:
سيدمحمدعلي موسوي دانشجو:
بررسي اقتصادي- زيست محيطي تاثير سيال و منبع خورشيدي بر روي راندمان سيكل رانكين آلي عنوان فارسي:
an Economoc-enviromental analysis of fliud and solar effectes on the efficiency of the organic rankin cycle عنوان انگليسي:

در اين پژوهش به بررسي عملكرد 5 سيال در سيكل رانكين آلي با محرك كلكتور حرارتي فتوولتاييك پرداخته-ايم. دماي ورودي آب به اواپراتور از 50 تا 70 درجه سانتيگراد به دليل تابش متفاوت در طول روز متغيير است. و با محاسبه‌ي تمامي فاكتورهاي هر سيال در بازه‌هاي دمايي 5 درجه سانتيگراد نتايج بدست آمده بيانگر اين است كه با افزايش دماي سيال سيكل رانكين توان توليدي توربين در همه‌ي سيالات افزايش داشته است. به طور دقيق‌تر سيال R134a و R1234yf ترتيب با 6032 ، 5212 كيلوات بالاترين توليد توان توربين را در دماي 70 درجه سانتيگراد داشته و بالاترين كارخالص مربوط به سيالات R600a و R134a كه به ترتيب 4151.76 ، 4128.7 محاسبه شده است.. براساس تحليل اگزرژي صورت گرفته سيال R134a با مقدار 3. درصد بيشتر از R600a بالاترين راندمان اگزرژي را دارد. با افزايش دما سيال، R134a با 6.08 درصد بالاترين راندمان انرژي را به خود اختصاص داده است . با بررسي شاخص‌ها GWP ,ODP , ALT از منظر محيط زيستي R600a كمترين خطر را براي محيط زيست دارد و در اخر با كمك نرم افزار RETscreen و فرض دو حالت احداث نيروگاه با وام و بدون وام سيال R134a در حالت با وام با 5.4 سال بازگشت سرمايه و نرخ بهره داخلي 35.1 درصد كوتاه‌ترين بازگشت سرمايه و همچنين بالاترين نرخ بهره‌داخلي را در بين پنج سيال منتخب دارد.

چکيده:

بررسي اقتصادي،زيست محيطي،تاثير سيال ،منبع خورشيدي، راندمان سيكل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا نورپور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.