پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۲۰۲ شناسه:
محمدحسين يوسفي دانشجو:
بررسي اثر اصلاح سطح بر عمر خستگي ايمپلنت تيتانيومي نانو ساختار عنوان فارسي:
The effects of surface modification on fatigue of nanostructured titanium implants عنوان انگليسي:

ايمپلنت دندان‌ بهترين راه‌ درمان براي جايگزيني دندان‌هاي از دست رفته مي‌باشد كه روز به روز استفاده از آن افزايش پيدا مي‌كند. ايمپلنت‌ها در دهان دچار بارگذاري‌هاي متناوب مي‌شوند كه در بلند مدت باعث رشد ترك‌هاي ريز سطحي و شكست ايمپلنت در اثر بروز خستگي مي‌شود. جدا كردن تكه‌هاي ايمپلنت شكسته از فك دشوار و نيازمند جراحي است كه باعث مي‌شود كاشت ايمپلنت مجدد در همان ناحيه گاها غير ممكن شود. همچنين مي‌دانيم درصد بالايي از شكست‌هاي ناشي از خستگي در ايمپلنت‌هاي دندان به علت ترك‌هاي ريز سطحي است و از طرف ديگر مي‌دانيم اصلاح سطح در مواد زيستي كه امري ضروري است باعث خشونت در سطح مي‌شود و در بروز خستگي بي اثر نيست. استفاده از تيتانيوم آلياژي به علت خواص مكانيكي نسبتا خوب مرسوم شده بود كه اخيرا به علت مضر بودن عناصر آلياژي براي بدن، گرايش بيشتري به سمت تيتانيوم خالص ايجاد شده است. در اين پژوهش ابتدا تيتانيوم خالص گريد 2 را با استفاده از روش‌ تغير شكل پلاستيك شديد نانوساختار كرديم كه خواص مكانيكي آن بهبود چشم‌گيري پيدا كرد. باتوجه به اين خواص مكانيكي بهبود يافته جايگزيني آن با تيتانيوم آلياژي ممكن شد. در نهايت پس از ساخت ايمپلنت دنداني از تيتانيوم خالص نانوساختار، تعدادي از ايمپلنت‌ها را به روش سندبلاست اصلاح سطح كرديم. نمونه‌هايي كه اصلاح سطح شده بودند و نمونه‌هايي كه اصلاح سطح روي آن‌ها انجام نگرفته بود را طبق استاندارد تست خستگي ايمپلنت‌هاي دنداني ISO 14801، تست كرديم. با مقايسه نتايج مشخص شد كه اصلاح سطح اثر منفي روي عمر خستگي ايمپلنت دارد و دليل آن افزايش شيارهاي ريز سطحي است كه باعث تمركز تنش در آن نقاط مي‌شود و به مرور زمان تحت بارهاي متناوب ترك‌هاي ريز سطحي رشد مي‌كنند كه در نهايت باعث شكست ايمپلنت مي‌شود.

چکيده:

ايمپلنت دندان‌پزشكي، تغيير شكل پلاستيك شديد، تيتانيوم نانو ساختار، آزمون خستگي مكانيكي، اصلاح سطح مواد زيستي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قادر فرجي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.