پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۱۹۸ شناسه:
ليلا نوروزي رنگير دانشجو:
مقايسه اختلالات شناختي در بيماران با نقص شنوايي و افراد سالم عنوان فارسي:
comparison of cognitive impairment among normal and hearing adults عنوان انگليسي:

مغز انسان و عملكردهاي مرتبط با آن شامل پيچيده‌ترين دستگاه‌ها و مكانيسم‌‌هائي است كه تاكنون مي‌شناسيم بهمين دليل از درك تمام اجزاء و عملكردهاي آن بطور همزمان ناتوان هستيم .بنابر اين به تحقيقاتي روي مي‌آوريم كه جنبه‌هاي مشخصي را تعريف كرده و دربارة آن تحقيق مي‌كند.دانيل 1باست 2011. افت شنوايي و آسيبهاي شناختي2 دو عامل مؤثر در كاهش كيفيت زندگي در جوامع امروزي هستند. مطالعات متعددي كاهش شنوايي را هم در تشديد آسيب شناختي وهم موثردر سرعت پيشرفت آسيب شناختي معرفي مي‌كنند. (فورتوناتو و2 همكاران ،2016)

چکيده:

اختلالات شناختي،بيماران با نقص شنوايي،افراد سالم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر اعظم نوفرستي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فاطمه دهقاني آراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.