پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۶ دفاع:
۳۱۹۲ شناسه:
ابراهيم حسين زاده دانشجو:
نقش ديوان عالي كشور در تأمين وحدت رويه قضايي در امور حقوقي عنوان فارسي:
Course de droit civil english عنوان انگليسي:

ديوان عالي كشور به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي، وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين در دادگاه‌ها و ايجاد وحدت رويه قضايي در موارد اختلاف‌نظر دادگاه‌ها را بر عهده دارد. صدور رأي وحدت رويه قضايي و لازم‌الاتباع بودن آن براي دادگاه‌ها كه از سال 1328 با تصويب ماده واحده قانون صدور رأي وحدت رويه عملاً در نظام حقوقي ايران شكل گرفت از همان زمان با نظرات مخالف و موافقي روبرو گرديد. مخالفان، صدور رأي وحدت رويه قضايي را ايجاد قاعده حقوقي از طريق قوه قضاييه تلقي كرده و آن را خارج از وظايف اين قوه مي‌دانند و صدور رأي به طور عموم و كلي كه از ويژگي‌هاي قاعده حقوقي است را مخالف ماده 5 قانون آيين دادرسي مدني به شمار مي‌آورند؛ اما در مقابل برخي نيز در رد ايرادات وارده، به جهت دفاع از اين وظيفه ديوان عالي كشور استدلال‌هايي را ارائه مي‌دهند. اما آنچه در اين ميان، بايستي به طور شفاف مشخص گردد؛ اين موضوع است كه: آيا در عمل آراي وحدت رويه قضايي باعث رفع اختلاف‌نظرها در دادگاه‌ها مي‌گردد يا خير؟ اين موضوع جز با استقراء در آراي وحدت رويه قضايي مشخص نخواهد شد. اما فرض ما براين است كه آراي وحدت رويه قضايي در عمل منجر به اتخاذ رويه‌هاي واحد در دادگاه‌ها نگرديده و از اين رو بايستي چالش‌هاي موضوع مشخص شوند و راهكارهايي در جهت برون رفت از اين چالش‌ها ارائه شود. از يافته‌هاي تحقيق حاضر اين است كه ديوان عالي كشور در ايجاد آراي وحدت رويه قضايي از چالش‌هاي شكلي و ماهوي برخوردار است. چالش‌هاي شكلي بدين معني است كه روند ايجاد وحدت رويه قضايي كه با درخواست رئيس ديوان يا دادستان كل كشور امكان‌پذير است؛ كفايت تأمين رويه واحد در دادگاه‌ها را نداشته و بايستي باب فرجام‌خواهي را در خصوص آراي قضايي گسترش داد؛ نه اينكه رأي وحدت رويه قضايي صادر نمود. در خصوص چالش‌هاي ماهوي نيز بايستي موضوعات مهم و جدي قابليت صدور رأي وحدت رويه قضايي را داشته باشند و بهتر است براي موضوعات كم اهميت، در ابتداي امر، توسط شعبي از ديوان رفع اختلاف گردد تا هيئت عمومي ديوان براي موضوعات مهم‌تر با فراغت بيشتري درگير شده و اتخاذ رويه واحد در دادگاه‌ها نمايد.

چکيده:

ديوان عالي كشور؛ وحدت رويه قضائي؛ آراي وحدت رويه؛ نقد آراي وحدت رويه؛ تأمين وحدت رويه.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد غمامي استاد مشاور:
دکتر محسن ايزانلو استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

revista de liengua i dret jouranl of language and law

/22

safeguarding the unity of judicial procedure and actualization of its goals

ابراهيم حسين زاده, دكتر جعفر نوري يوشانلويي

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.