پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۱ دفاع:
۳۱۸۵ شناسه:
زهرا رفيعي دهاقاني دانشجو:
كيفيت خدمات در شبكه هاي نسل پنجم عنوان فارسي:
Quality of service (QoS) in fifth generation networks (5G) عنوان انگليسي:

در اين پايان نامه، هدف ما ارائه راه حل هاي جديد به منظور بهبود QoS و QoE خدمات چند رسانه اي در شبكه هاي نسل پنجم مي‌باشد. در اين تحقيق، هم به صورت كيفي و هم به صورت تجزيه و تحليل نشان خواهيم داد كه راه حل پيشنهادي مي تواند QoS را با شيوه هاي مختلف افزايش دهد. اين امر، دسترسي عادي و طبيعي به منابع شبكه را فراهم خواهد آورد و تاخير را در زماني كه نياز به تاخير جريان هاي حساس است فراهم مي كند و ميزان برخورد و تصادم را براي استفاده بهتر و كارايي بهتر منابع به حداقل مي رساند. تمركز اصلي اين تحقيق بر اين است كه اپراتورهاي شبكه پهن باند 5G را قادر سازد تا به طور موثر افزايش تقاضاي ترافيك و بار در شبكه اصلي (مركزي) را مديريت كنند و در نتيجه QoS درخواست شده را براي كاربران نهايي فراهم آورند.

چکيده:

QoS

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ناصر يزداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.