پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۹ دفاع:
۳۱۷۴ شناسه:
مهدي رضايي دانشجو:
: بررسي تطبيقي جايگاه حاكم اسلامي در ديدگاههاي معاصر شيعه و اهل سنت عنوان فارسي:
Study for difference of post of Sunnite caliph and Shia jurisconsult guardian عنوان انگليسي:

در اين پژوهش قصد داريم به بررسي جايگاه خليفه ي اسلامي نزد علماي اهل سنت و تفاوت آن با انديشه ي فقهاي شيعه در ارتباط با مسئله ي ولايت فقيه بپردازيم. اينكه آيا خليفه ي مسلمين نزد اهل سنت بايد همان ويژگيهاي يك ولي فقيه را داشته باشد و آيا اساسا لازم است كه يك خليفه ي اسلامي طبق انديشه ي اهل سنت، مسلط بر اُمور ديني هم باشد يا خير؟

و همچنين بررسي اين مسئله كه اگر خليفه از صلاحيت خلافت ساقط شد، چه برخوردي با وي مي شود و اساساً آيا خليفه ي مسلمانان طبق انديشه ي اهل سنّت بايد واجد صلاحيت خاصي باشد يا خير؟(مسئله ي سكولاريسم)

در نهايت به بررسي اين مسئله خواهيم پرداخت كه با توجه به تحركات جديدي كه بعضي از فريب خوردگان از ميان اهل سنت و يا تكفيري ها در خصوص تشكيل خلافت اسلامي داشته اند، اين خلافت اسلامي مورد نظر آنان تا چه اندازه با معيارهاي يك خليفه ي اسلامي طبق انديشه ي اهل سنت مطابقت دارد؟

چکيده:

خلافت،اسلام،سنّي،شيعه،ولايت،فقيه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيژن عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.