پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۱ دفاع:
۳۱۶۳ شناسه:
نسترن عليمرداني ناغاني دانشجو:
تحليل عوامل مؤثر بر موفقيت فرآيندهاي توسعه محصولات جديد مبتني بر اپليكيشن‌هاي تلفن‌هاي هوشمند عنوان فارسي:
An investigation and analysis of factors influencing the success of NPD processes for new products based on smartphone application platforms عنوان انگليسي:

چرخه حيات محصول در حال كوتاه‌تر شدن است و اين مسئله، ضرورت معرفي محصولات جديد در زمان مناسب و با ويژگي‌هايي كه منجر به رضايت تجربه كاربري از لحاظ كيفيت و كاربرد شود را افزايش مي‌دهد. بنابراين درك چگونگي رسيدن به يك فرآيند توسعه محصول جديد موثر، براي موفقيت سازمان حياتي است. با اين حال بهبود فرآيندهاي توسعه محصول جديد به سادگي دست يافتني نيست، زيرا فرآيندهاي توسعه محصولات جديد توسط عوامل زيادي تحت تاثير قرار مي‌گيرند. (دوموسوگلو، ۲۰۰۹)

در عصر پوياي حاضر شركتها با فشار بيشتري از جمله رقابت در حال افزايش در بازار، چرخه كوتاه توسعه محصول جديد و نيازهاي متنوع مشتريان روبرو هستند. با پديد آمدن جامعه آنلاين، ارائه خدمات و محصولات در فضاي آنلاين به مشتريان از هميشه اهميت بيشتري در توسعه محصول جديد پيدا كرده است. (شويميشي، ۲۰۱۶)

چکيده:

FsQCA , Smartphone Application Development ,new product development

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نرگس ايماني پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.