پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ در https://www.skyroom.online/ch/m.karimpour/viva-moradkhani دفاع:
۳۱۵۴ شناسه:
غزاله كراني اله مرادخاني دانشجو:
بررسي تاثير تخلخل در ايمپلنت‌هاي تيتانيومي بر رشد و ترميم استخوان عنوان فارسي:
Investigation of effect of porous Titanium implants on osseointegration عنوان انگليسي:

استفاده از ايمپلنت و پروتزهاي فلزي، در ترميم ضايعه‌هاي بزرگ استخواني بسيار كاربرد دارد. تيتانيوم و آلياژهاي آن به دليل مجموع خواص مكانيكي و زيست‌سازگاري مطلوب، در كاربردهاي پزشكي مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفته است. يكي از معايب آن‌ها، عدم تطابق خواص مكانيكي تيتانيوم و استخوان طبيعي است كه موجب ايجاد پديده سپر تنشي و در نتيجه شل‌شدگي ايمپلنت مي‌گردد. جهت جبران اين عدم تطابق، استفاده از ساختارهاي متخلخل در ايمپلنت‌هاي استخواني پيشنهاد مي‌شود. علاوه بر اين، از جمله مهم ترين مزيت استفاده از ساختارهاي متخلخل در ايمپلنت‌ها، رشد و نفوذ داخلي استخوان به داخل ساختار متخلخل بوده، كه موجب ادغام بافت استخوان و ايمپلنت و ايجاد تثبيت ثانويه مي‌شود. طرح تخلخل، سايز تخلخل و درصد تخلخل ساختار متخلخل از عوامل مهم جهت تشويق نفوذ سلول‌هاي استخواني و رشد داخلي استخوان مي‌باشد. در ميان طرح تخلخل‌هاي بررسي شده، ساختار مينيمال سطح متناوب جايرويد، مناسب ترين ساختار از نظر بيومكانيكي و بيولوژيكي است، هم چنين بازه سايز تخلخل 400 تا 600 ميكرومتر و درصد تخلخل حداقلي 50 تا 60 درصد، جهت نفوذ و رشد سلولي، محدوده مناسبي مي‌باشد. اين پژوهش با هدف بررسي تاثير تخلخل در ايمپلنت‌هاي تيتانيومي بر رشد و نفوذ استخوان، در دو فاز پيش باليني شامل مطالعات حيواني و فاز باليني انجام شد. بدين منظور در فاز پيش باليني، ايمپلنت‌هاي متخلخل با طرح تخلخل جايرويد در سه سايز تخلخل 400، 500 و 600 ميكرومتربا ضخامت ديواره ثابت، طراحي و ساخته شد و در نمونه‌هاي حيواني موش صحرايي (رت) به مدت 12 هفته جايگذاري گرديد. جهت ارزيابي نفوذ و رشد استخوان در هفته ششم ميكرو سي‌تي اسكن و در هفته دوازدهم نيز ارزيابي‌هاي مشاهده‌اي و هيستولوژيك انجام گرديد. پس از اتمام فاز پيش باليني و با استفاده از نتايج اخذ شده، بهترين سايز تخلخل از نظر رشد داخلي استخوان و خواص مكانيكي نظير استحكام انتخاب شد و در نتيجه، ساختار متخلخل جايرويد با سايز تخلخل 400 ميكرومتر جهت قرارگيري در قسمتي از پروتز منديبل تيتانيومي طراحي و پس از ساخت پروتز، طي جراحي، جايگزين استخوان منديبل آسيب‌ديده در انسان گرديد. پيگيري‌هاي باليني پس از جراحي انجام و نفوذ استخوان به داخل ساختار متخلخل و ايجاد تثبيت ثانويه تاييد گرديد.

چکيده:

ايمپلنت متخلخل، ساختارهاي مينيمال سطح متناوب، جايرويد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مراد كريم پور استاد راهنما:
دکتر سيد محمود طاهري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.