پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۱۵۲ شناسه:
فراز تحويلداري دانشجو:
بررسي تجربي افت فشار چگالش اجباري مبرد R-1234yf در لوله هاي تخت شده عنوان فارسي:
Experiment investigation of condensation pressure drop-in of R-1234yf refrigerant in flattened tubes. عنوان انگليسي:

امروز سيستم تهويه مطبوع جايگاه ويژه اي در خودرو دارد. سرنشينان خودرويي كه از سيستم تهويه مطبوع پيشرفته و مجهزي برخوردار است، احساس آرامش مي كنند و چه بسا در شرايط سخت رانندگي در جاده هاي طولاني، به دليل داستن اين سيستم، سختي هاي سفر را بر خود هموار سازند و آن را با خاطره اي خوش به پايان رسانند.

سيستم هاي تهويه مطبوع پس از سال ها سير تكاملي، به شكل امروزي خود رسيده اند. اين سيستم در ابتدا از سرنشينان خودرو در برابر تابش مستقيم نور خورشيد يا بادهاي شديد محافظت مي كرد. پس از مدتي، سيستم گرمايش براي غلبه بر سرما طراحي شد و بالاخره با ساخت كولر، هوايي مطبوع و خنك در اتاق خودرو فراهم آمد.

در اين پروژه به بررسي مبرد هاي استفاده شده در سيستم تهويه مطبوع پرداخته و خواص، مزايا و معايب سه نوع مبرد را مورد بررسي قرار مي دهيم. ابتدا به بررسي مبرد R-12 مي پردازيم، سپس جايگزين آن را كه مبرد R-134 a مي باشد را مورد بررسي اجمالي قرار داده و در نهايت به جديد ترين مبردي كه به عنوان يكي از ممكن ترين جايگزين هاي R-134 a شناخته مي شود ،كه موضوع پروژه پايان نامه كارشناسي ارشد اينجانب نيز مي باشد، يعني مبرد R-1234 yf پرداخته و به بررسي استفاده از مبرد جديد به عنوان راه حلي مناسب براي كاهش آسيب به محيط زيست و توليد گاز هاي گل خانه اي مي پردازيم.

گاز R-134a يك گاز بدون كلر است كه جهت استفاده به جاي گاز R-12 ، به دليل آنكه به لايع اوزون آسيب نميرساند طراحي گرديده است. در اصل اين گاز براي استفاده در سيستم هاي تهويه اتوماتيك و خانگي توليد شد. R-134a گازي غير سمي و غير قابل شعله ور است.

تا كنون نتايج آزمايشات نشان داده است كه هيدرو فلئرو كربن داراي پتانسيل تخريب ازون صفر مي باشند اما در سال هاي اخير نشان داده شده است كه اين مواد شيميايي داراي پتانسيل گرمايش زمين بسيار بالايي دارند. براي مثال مبرد R-134 a داراي پتانسيل گرمايش زمين صد ساله اي برابر 1430 دارد. لذا بعد از مطالعات انجام گرفته، محققان شروع به بررسي مبرد هاي جايگزين نمودند كه در اين راستا مبرد R-1234 yf پيشنهاد گرديد. اين مبرد علاوه بر پتانسيل تخريب ازون صفر مي باشد، بلكه داراي ضرفيت گرمايش زمين بسيار پايين و كمتر از يك مي باشد.

چکيده:

مبرد-R۱۲۳۴yf- افت فشار- چگالش اجباري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنما:
دکتر بهرنگ سجادي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.