پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۱۵۰ شناسه:
عرفان مرادي دانشجو:
بررسي تجربي انتقال حرارت در جوشش اجباري مبرد R-1234yf در لوله هاي تخت عنوان فارسي:
Experimental investigation of the heat transfer of R-1234yf evaporating flow in flattened tubes عنوان انگليسي:

مبرد هاي استفاده شده در سيستم تهويه مطبوع و همچنين خواص، مزايا و معايب سه نوع مبرد را مورد بررسي قرار مي دهيم. مبرد R-12 كه با مبرد R-134 a (به دليل آسيب رساندن به لايه ازون) جايگزين گرديد. مبرد R-134a نيز به دليل خواص زمين گرمايي بايد به زودي با مبرد بهتري كه خواص ترموديناميك در آن حفظ شود (به عنوان مزيت) ولي خواص زمين گرمايي را نداشته باشد، جايگزين گردد. جديد ترين مبردي كه به عنوان يكي از ممكن ترين جايگزين هاي R-134 a شناخته مي شود، مبرد R-1234 yf ميباشد كه ما در اين تحقيق به بررسي استفاده از مبرد جديد به عنوان راه حلي مناسب براي كاهش آسيب به محيط زيست و توليد گاز هاي گل خانه اي مي پردازيم.

گاز R-134a يك گاز بدون كلر است كه جهت استفاده به جاي گاز R-12 ، به دليل آنكه به لايه اوزون آسيب نميرساند طراحي گرديده است. در اصل اين گاز براي استفاده در سيستم هاي تهويه اتوماتيك و خانگي توليد شد. R-134a گازي غير سمي و غير قابل شعله ور است.

تا كنون نتايج آزمايشات نشان داده است كه هيدرو فلئرو كربن داراي پتانسيل تخريب ازون صفر مي باشند اما در سال هاي اخير نشان داده شده است كه اين مواد شيميايي پتانسيل گرمايش زمين بسيار بالايي دارند. لذا بعد از مطالعات انجام گرفته، محققان شروع به بررسي مبرد هاي جايگزين نمودند كه در اين راستا مبرد R-1234 yf پيشنهاد گرديد. نه تنها پتانسيل تخريب ازون اين مبرد صفر مي باشد، بلكه داراي ظرفيت گرمايش زمين بسيار پايين و كمتر از يك است.

چکيده:

مبرد-R۱۲۳۴yf- انتقال حرارت- جوشش اجباري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنما:
دکتر بهرنگ سجادي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.