پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۱۴۹ شناسه:
محمد ودودي دانشجو:
بررسي تجربي انتقال حرارت در چگالش اجباري مبرد R1234yf در لوله هاي تخت شده عنوان فارسي:
Experiment investigation of the heat transfer of condensing in R1234yf refrigerant in flattened tubes. عنوان انگليسي:

تهويه مطبوع يعني انجام عملياتي روي هوا تا بتوان شرايط هواي محل مورد نظر را براي زيستن، كار كردن يا عمليات صنعتي معين، راحت و بهداشتي كرد و به حد مطلوب برسانيم. تهويه مطبوع باعث مي‌شود شرايط هوا طبق روش خاصي بصورت اتوماتيك ثابت بماند يا تغيير كند.

تهويه مطبوع يا هوارساني دلپذير يا هوايش دلپذير شاخه‌اي از مهندسي مكانيك است. وظيفه آن تأمين شرايطي است كه موجب رفاه انسان شود و براي نگهداري محصول يا فرايند خاصي مورد نياز باشد. براي انجام چنين عملي دستگاهي با ظرفيت مناسب بايستي نصب و در طي سال كنترل گردد.

سيستم تهويه مطبوع نيز جايگاه ويژه اي در خودرو دارد و باعث ايجاد شرايط مناسب و مطلوبي در داخل خودرو براي سرنشينان مي شود

مبرد ماده اي است كه با جذب حرارت از ماده در محيط، خود تبخير شده و آن جا را خنك مي كند. در سيكل تراكمي تبخيري مبرد سيال عامل سيكل بوده و با تبخير و تقطير تناوبي، به ترتيب حرارت را جذب و دفع مي كند. براي اينكه مبردي در استفاده از سيكل تراكمي تبخيري مناسب باشد بايد داراي خواص شميايي و فيزيكي و ترموديناميكي ويژه اي باشد كه استفاده از آن را مطمئن و اقتصادي سازد. بايد توجه شود كه مبرد ايده آل وجود ندارد و به دليل اختلاف فاحش شرايط و نيازهاي كاربردهاي مختلف مبردي وجود ندارد كه براي همه كاربردها مناسب باشد

چکيده:

R۱۲۳۴yf-مبرد-چگالش اجباري- انتقال حرارت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنما:
دکتر بهرنگ سجادي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.