پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۴ دفاع:
۳۱۴۴ شناسه:
ريحانه توحيدي وحدت دانشجو:
" شناسايي و اولويت‌بندي چالش‌هاي استخدام قراردادي كوتاه مدت يكساله: مطالعه موردي شركت نفت پتروپارس عنوان فارسي:
Identification and prioritization of short-term contractual recruitment challenges for one year عنوان انگليسي:

از مهمترين وظايف مديريت منابع انساني جذب و بكار گيري افرادي است كه بهترين بازدهي را در مجموعه كاري داشته باشند. استخدام كارمندان يكي از سخترين كار هايي است كه يك مدير بايد انجام دهد. يكي از قابليت هاي مديران استخدام كارمندان مناسب است. كارمنداني كه برجسته، ماهر، كارا و حرفه اي باشند. و از طرفي اگر در فرايند استخدام كاركنان زمان زيادي صرف كنيد زمان كافي براي آموزش آنها نخواهيد داشت.

امروزه سازمان ها در چارچوب مديريت نوين در جهت رقابت جهاني،توليد و فراهم آوردن محصولات و خدمات با كيفيت و بهره‌برداري و بكارگيري نيروي كار متنوع، خودشان را از طريق فرآيند هاي مهندسي مجدد، ساختار دهي مجدد، كوچك سازي و برون سپاري بازسازي كرده‌‌اند. اما اين تحولات باعث تغيير قرارداد رواني، روابط استخدامي و گذرا از استخدام هميشگي به استخدام قراردادي شده است كه از مشكلات و چالش هاي جديدي را ايجاد كرده است. (ليندزي و همكاران، 2003)

از اين رو بخش منابع انساني سازمان‌ها توعما درگير چالش‌ها و پيامد‌هاي ناشي از استخدام قراردادي شده است. از اين رو بررسي اين چالش‌ها و بدست آوردن اطلاعات كافي جهت تهيه برنامه و اقدام مناسب و بهنگام در زمان بروز اين مسائل امري اجتناب ناپذير است. اين پژوهش قصد دارد تا از طريق يك فرآيند (آميخته كمي-كيفي) به شناسايي و بدست آوردن اطلاعات مفيد در اين زمينه و ارائه آن به شركت نفت پترو پارس كه سازمان مورد مطالعه در اين پژوهش است، بپردازد.

چکيده:

شناسايي و اولويت‌بندي چالش‌هاي استخدام قراردادي كوتاه مدت يكساله: مطالعه موردي شركت نفت پتروپارس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي پيران نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.