پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۸ ساعت ۹:۰۰ در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران دفاع:
۳۱۴۱ شناسه:
ايدا نوابي دانشجو:
مطالعه جامعه شناختي تجاري سازي داروهاي هورموني در ايران عنوان فارسي:
Sociological study on commercialization of hormonal drugs in Iran (last 10 years) عنوان انگليسي:

در اين پژوهش با استفاده از ملاحظات نظري پيرامون تجاري‌سازي حوزه دارو در سطح كلان، با استفاده از تحليل مكانيسم شبكه روابط اجتماعي شكل‌گرفته از طريق سياست‌ها و ساختارها به تبيين مكانيسم‌ها و زمينه‌هاي تجاري‌سازي در حوزه دارو و بالأخص داروهاي هورموني پرداخته مي‌شود

چکيده:

دارو تجاري سازي پزشكي جامعه شناسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين راغفر استاد مشاور:
دکتر فرامرز اختراعي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.