پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۷ دفاع:
۳۱۴۰ شناسه:
محمدامين بيده دانشجو:
ارزيابي رضايتمندي از مسير هاي دوچرخه در شهر و برنامه ريزي براي آن ها (مطالعه موردي : مسيرهاي دوچرخه سواري منطقه 5 شهرداري تهران ) عنوان فارسي:
Assessment of satisfaction of bicycle paths in the city and planning for them (Case study: Bicycle routes in District 5 of Tehran Municipality) عنوان انگليسي:

امروزه با توجه به گسترش شهرها و افزايش جمعيت غيرقابل كنترل ، مدهاي هاي مختلف حمل و نقل براي تردد شهروندان در نظر گرفته شده است. در يك تعريف فني، برنامه ريزي حمل و نقل در شهرها دربردارنده طيف وسيعي از الگوهاي سرمايه گذاري و مقياس هاي مختلف از جمله، راه ها و پل ها، حمل و نقل عمومي، دوچرخه سواري و تسهيلات پياده روي است(Hutchison, 2010:818) . اما همواره توجه برنامه ريزان به خودروهاي شخصي و سهولت استفاده از آن باعث شده اين مد به عنوان الگوي اول توسعه نظام حمل و نقل در كلان شهرها شناخته شود. اين در حالي است كه كلان شهرهاي جهان هر روز به سمت آلودگي بيشتر محيط زيستي حركت مي كنند. در كشور ما نيز بيشترين حجم سرمايه گذاري هاي شهرداري ها براي توسعه حمل و نقل شخصي مي باشد. و مابقي مد هاي حجم بيشتري از سرمايه را به خود اختصاص مي دهند ، نيز از اين قاعده كه براي محيط زيست مشكلاتي را به وجود مي آورند مستسنا نمي باشند. در اين بين لزوم دست يابي به توسعه پايدار و اهميت مسائل محيط زيستي و اقتصادي و سلامت شهروندان ميتوان مد دوچرخه سواري را به عنوان يك راه حل براي دست يابي به اهداف توسه پيدار معرفي نمود. در ايران دوچرخه در دوران جنگ جهاني دوم توسط انگليسي ها وارد كشور شده كه پس از آن در سال 1350 شمسي توليد داخلي آن به شكل مونتاژ شكل گرفت.(عبدالمنافي ، 1387 : 14-18) در شهر تهران نيز از دهه 80 شمسي شاهد احداث مسيرهاي مختلف دوچرخه و ايستگاه هاي كرايه بوديم كه بعضي آن ها به مرور زمان از رونق افتاده و جمع آوري شدند. ولي شهرداري تهران همواره سعي در گسترش و ترميم اين گونه مسيرها و ايستگاه ها مي نمود. و اين مسئله نيازمند برنامه ريزي بهتري براي جذب مردم به اين مد مهم حمل و نقل را نشان ميدهد. پژوهش پيش رو با هدف ارزيابي رضايتمندي از برنامه ريزي مسير هاي دوچرخه سواري منطقه 5 شهرداري تهران سعي در شناخت موانع و جذابيت هاي بوجود آمده توسط برنامه ريزان براي مردم دارد.

چکيده:

برنامه ريزي ,ارزيابي ،مسير هاي دوچرخه سواري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدمهدي عزيزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.