پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۳۱۳۵ شناسه:
علي اكبر حاجي حسن دانشجو:
ديدگاه هاي نوين اسلامي شيعي در خصوص نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت عنوان فارسي:
New islamic views on goverance the role of the people in its realization عنوان انگليسي:

دين اسلام به عنوان آخرين دين و پيامبر مكرم اسلام(ص) به عنوان آخرين فرستاده الهي هستند. ايشان براي اجراي قوانين اسلام، مامور به تشكيل حكومت شدند.حكومتي كه مردم در تشكيل و استمرار آن مهم ترين نقش را داشتند. اگر حمايت مردم از رسول الله نبود، هيچگاه حكومتي تشكيل نميشد. اما نقش مردم در اسلام، جنبه حمايتي داشته و مردم حق دخالت در جزئيات حكومت را ندارند. مردم با طلاعت از فرامين الهي و اظاعت از فرستاده الهي و جانشينانش، در مسيرهدايت و تكامل ، گام هاي موثري را برميدارند.

در حكومت اسلامي جايگاه تقنين و اجراي قوانين، برعهده پيامبر و ائمه اطهار ، و در نبود ايشان، با فقيهان عادل جامع الشرايط است. و مردم بايد با حمايت از فرامينشان ، در جهت سعادت زندگي بشر گام بر دارند.

جايگاه شورا و مشورت در اسلام بسيار اهميت دارد. بدين معنا كه حاكم براي پيشرفت كشور، بايد از عقول مردم استفاده كند. وليكن اين اشتراك فقط براي تكامل نظر حاكم بوده و در ساير امور جاري و ساري نيست.

در اين تحقيق اولا به تبيين حكومت اسلامي و نقش مردم در تحقق و استمرار حكومت پرداخته و ثانيا به ديدگاه هاي نوين شيعي پيرامون نقش مردم در تحقق و استمرار حكومت اشاره ميكنيم.

چکيده:

اسلام_ حاكميت_مردم_ مردمسالاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر خيرالله پروين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.