پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۴ دفاع:
۳۱۳۴ شناسه:
آمنه كاشاني موحد دانشجو:
روندپژوهي و تحليل حقوقي وضعيت عملكرد مقابله با فساد در جمهوري اسلامي ايران براساس شاخص‌هاي حكمراني بانك جهاني از ابتداي شكل‌گيري شاخص (1996) تاكنون عنوان فارسي:
Analytical Trendology and Legal Analysis of The Islamic Republic of Iran Situation in Confronting Corruption by the World Bank Governanc Indicators since the formation of the index (1996) عنوان انگليسي:

موضوع كيفيت حكمراني همواره يكي از چالش‌هاي اساسي دولت‌ها بوده است (جمالي، 1396)‌ و توجه به اندازه شاخص‌هاي حكمراني و تحليل آن در بستر زمان، مي‌تواند به برنامه‌ريزي مناسب‌تر در راستاي دستيابي به حكمراني مطلوب بينجامد.

يكي از مهمترين زيرشاخص‌هاي حكمراني جهاني كه مورد توجه گروه تحقيقاتي شاخص مذكور نيز مي‌باشد، پيشگيري و مبارزه مؤثر با فساد در انواع مختلف آن است. حكمراني به‌دليل نقش مؤثري كه در مبارزه با فساد دارد موردتوجه بانك جهاني قرار گرفته است.

فساد از مقولاتي است كه مشروعيت و كارآمدي دولت‌ها را زير سؤال مي‌برد و درصورت تداوم مي‌تواند به فروپاشي حكومت‌ها منجر شود؛ ازاين‌رو دولت‌ها، نهايت تلاش خود را به‌كار مي‌گيرند تا مانع از گسترش آن شوند. تعريف رايج و پذيرفته شده فساد توسط اغلب پژوهشگران سوء‌استفاده از قدرت عمومي براي تأمين منافع شخصي است. (حق‌شناس، 1397).

به دليل اهميت موضوع مبارزه و كنترل فساد در كشور، در اجراي اين پايان نامه زيرشاخص كنترل فساد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ازآنجايي‌كه هدف تحقيقات روندپژوهي، بررسي يك پديده واحد و تحولات آن در طول زمان است، در اجراي اين پايان‌نامه با رصد اندازه زيرشاخص‌ كنترل فساد حكمراني جهاني در ايران از ابتداي شكل گيري اين شاخص (1996) تاكنون، افت‌وخيزهاي اندازه اين شاخص مورد تحليل قرار خواهد گرفت.

در اين تحقيق علاوه بر ارائه شماي كلي وضعيت شاخص در طول دوره مورد بررسي (2018-1996)، وضعيت كنترل فساد در دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران به‌صورت نموداري ارائه، مقايسه و باتوجه به قوانين و مقررات، تحليل حقوقي از يافته ها صورت خواهد گرفت.

چکيده:

حكمراني/ شاخص‌هاي حكمراني/ بانك جهاني/ كنترل فساد/ روند پژوهشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيژن عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.