پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۵ دفاع:
۳۱۳۳ شناسه:
مژگان قاسمي توران پشتي دانشجو:
تعيين مولفه هاي شايستگي شهردار در كلانشهرها( مطالعه موردي شهر كرج) عنوان فارسي:
Determinationof the competency parameters of the mayor ( case study of Karaj ) عنوان انگليسي:

شهر حيات زنده اي دارد و بايد به عنوان يك موجود زنده به آن نگريست. شهر فقط مجموعه اي از سازه ها نيست بلكه شهر تركيبي است از انسانهايي با فرهنگ و آداب و رسوم مختلف كه پيوسته در جريان است.

امروز با توجه به اينكه شهروندان از بدو زندگي تا پايان عمر با شهرداري‌ها در ارتباط هستند و از طرفي شهرداري‌ها در توسعه شهرها نقش مهمي ايفا مي‌كنند. نقش ويژه‌اي در ارتقاي جايگاه نظام جمهوري اسلامي خواهند داشت؛

در اين پژوهش تلاش كرديم تا با تدوين مدل شايستگي يك شهردار بر اين امرمهم تحقق بخشيم و در آينده شاهد انتخاب شهرداراني با شايستگي لازم براي شهرداري كلانشهرها باشيم. اطلاعات در اين تحقيق از طريق طرح سوالات شامل سوال اصلي و سوالات فرعي در مصاحبه عميق با افراد صاحب نظر و مديران محترم ارشد تا مياني مناطق مختلف شهرداري كرج و نيز اعضاي شوراي شهر كرج گرد آوري شده است. از افراد خواستيم به سوالات ما پاسخ داده و معيارهاي خود را بيان كنند. روش ما در اين پژوهش تحليل كيفي است؛ لذا زمان بسيار زيادي براي اين پژوهش صرف شده و در نهايت براي تجزيه و تحليل داده ها نيز از روش داده بنياد استفاده كرده ايم. در نهايت بعد از مصاحبه با دوازده نفر از نخبگان شهري كرج به اين نتيجه رسيديم كه شهردار شايسته شهرداري است كه داراي خصوصيات رهبري قوي بوده، شخصيت كاريزماتيك و هوش بالايي داشته مدير و مدبر باشد و نيز با بهره گيري از دانشهاي مرتبط با امور شهري و شهرسازي و فرهنگي و اجتماعي و تجارب مفيد خود بتواند بدنه شهرداري را مديريت نموده و خدمات مناسبي به شهروندان ارائه نمايد.

چکيده:

تجزيه تحليل شغل، شرح شغل و شرايط احراز شغل، شايستگي، شهر، مديريت شهر، شهردار، نظريه داده بنياد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.