پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۲۹ دفاع:
۳۱۳۰ شناسه:
فرناز لطفي دانشجو:
نقش طراحي شهري در ميزان و كيفيت حضور زنان در فضاهاي شهري(مطالعه موردي:محله فاطمي تهران) عنوان فارسي:
The role of urban design in the rate and quality of women's presence in urban spaces (Case study: Fatemi neighborhood of Tehran) عنوان انگليسي:

شهرهاي امروزه اكثرا ساخته مردان است و به زنان و حضور و فعاليت آنان كمتر توجه شده است.زنان بيشتر براي انجام فعاليتهاي اجباري در فضا حضور ميابند.اين مساله نقش حياتي طراحي شهر ها را در حضور آنان و استفاده از فضاها جهت فعاليتهاي فراغتي و مشاركتي نشان ميدهد.آنان نياز به فضاهاي امن و سرزنده دارند .مطالعه موردي محله فاطمي در تهران اكثرا بدليل وجود كاربري هاي اداري و بزرگ مقياس و تجاري،نظامي در ساعات خاصي از روز ميتوان جمعيت بالاي زنان را ديد و در ساعات شبانه اين جمعيت كم ميشود.بهمين دليل ضرورت دارد به اين موضوع پرداخته شود.

چکيده:

حضور زنان،طراحي شهري،كيفيت فضاهاي شهري،محله فاطمي تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احسان احمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.