پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳ دفاع:
۳۱۲۸ شناسه:
فاطمه نيكو دانشجو:
مدل‌سازي رياضي نرخ انحلال‌پذيري داروهاي گوارشي عنوان فارسي:
The Mathematical Modeling Dissolution Rate Of Intestinal Drugs عنوان انگليسي:

در اين مطالعه مدلسازي رياضي نرخ انحلال پذيري داروهاي گوارشي مورد بررسي قرار گرفته است. اهميت بررسي نرخ انحلال داروها به عنوان فاكتوري مهم همواره در جهت بهبود فرمولاسيون داروها حائز اهميت است.

يك داروساز براي فرمولاسيون داروها نيازمند انجام تست‌هاي متنوع است تا در نهايت بتواند به بهترين فرمولاسيون دست پيدا كند. يكي از اين تست ها نرخ انحلال داروها مي باشد. در حقيقت داروساز بايد با توجه به نوع دارو و هدف خود بهترين فرمولاسيون از نظر نرخ انحلال را توليد كند. از انجايي كه انجام اين تست هاي آزمايشگاهي نيازمند هزينه هاي زماني و مالي مي باشد، بهترين روش ايجاد يك مدل رياضي منحصر به داروي خاص براي داروساز است تا با انجام هزينه هاي كمتري بتواند به اين مهم دست پيدا كند.

هدف از اين مطالعه مدل سازي رياضي نرخ انحلال پذيري داروهاي گوارشي مي باشد.

چکيده:

مدل سازي رياضي، نرخ انحلال، داروهاي گوارشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هومن فتوره چي استاد راهنما:
دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنماي دوم:
دکتر خسرو عبدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.