پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۳۱۱۵ شناسه:
داود مومني دانشجو:
تدوين راهبردهاي تجاري‌سازي پيام‌رسان‌هاي ايراني عنوان فارسي:
Developing Commercialization Strategies for Iranian Instant Messengers عنوان انگليسي:

چكيده

پيام‌رسان‌ها به‌عنوان عضو جديدي از خانواده رسانه‌هاي اجتماعي با استقبال گسترده‌اي از سوي كاربران فضاي مجازي كشور مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه درصد بالايي از پهناي باند مصرفي اينترنت كشور به اين اپليكيشن‌ها اختصاص يافته كه در صورت وجود پيام‌رسان موفق داخلي اين پهناي باند صرفه‌جويي خواهد شد. همچنين، امكان بروز مسائل امنيتي ناشي از استفاده از پيام‌رسان‌هاي خارجي، لزوم توجه به پيامدهاي استفاده از پيام‌رسان خارجي و درنتيجه سرمايه‌گذاري بر پيام‌رسان بومي را توجيه‌پذير مي‌نمايد. هدف از اين پژوهش ارائه الگوي تجاري‌سازي موفق پيام‌رسان‌هاي ايراني است. اين كار با رويكرد نظريه‌ داده‌بنياد و رهيافت نظام‌مند انجام شده است. بدين منظور، با مراجعه به منابع مكتوب مرتبط با تجاري‌سازي پيام‌رسان‌ها، گزارش‌هاي ارائه‌شده از سوي پيام‌رسان‌هاي بزرگ مانند وي‌چت و كيوكيو، سؤالات مصاحبه استخراج و با انجام مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته و كدگذاري و تحليل آن‌ها با نظريه‌ داده‌بنياد، راهكارهاي تجاري‌سازي پيام‌رسان‌هاي ايراني در قالب يك مدل ارائه شد. جامعه پژوهشي، خبرگان فضاي مجازي بوده و نمونه‌گيري به‌صورت قضاوتي انجام شده است. در مدل حاضر، طراحي و استقرار مكانيزم‌هاي درآمدزايي، مكانيزم‌هاي بازاريابي و مدل كسب‌وكار به‌عنوان مقوله مركزي انتخاب شد. گسترش نفوذ پيام‌رسان‌هاي ايراني پيامد اين مدل بوده و ويژگي‌هاي و خدمات پيام‌رسان، فرهنگ‌سازماني، مكانيزم‌هاي مديريتي و تدوين قوانين كارآمد به‌عنوان شرايط علي شناسايي شد. محدودسازي پيام‌رسان‌هاي خارجي شرايط مداخله‌گر و حمايت دولت از پيام‌رسان‌هاي داخلي و اعتمادسازي در زمينه پيام‌رسان‌هاي داخلي شرايط زمينه‌اي بوده است. طراحي مكانيزم‎هاي جذب كاربر، ارتقاي سطح فناوري پيام‎رسان، بالا بردن سطح خدمات پيام‌رسان و راهبري كلان زنجيره ارزش نيز به‌عنوان راهبردهاي تحقق نتيجه به‌دست آمد.

چکيده:

پيام‌رسان، شبكه اجتماعي، تجاري‌سازي، فضاي مجازي، ايران، نظريه داده‌بنياد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس اسدي استاد راهنما:
دکتر فاطمه ثقفي استاد راهنماي دوم:
دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

پژوهش هاي ارتباطي

/

تدوين مدل راهكارهاي تجاري سازي پيام رسان هاي ايراني

داود مومني، عباس اسدي، فاطمه ثقفي، طاهر روشندل اربطاني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.