پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۱۱۴ شناسه:
مائده آروند دانشجو:
بررسي بازدهي سهام هاي داراي چولگي مثبت در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
a study of the return on positively skewed stocks in tehran stock exchange عنوان انگليسي:

شواهد تجربي و نظري حاكي از آن است كه سرمايه گذاران ترجيحاتي در رابطه با اوراق بهادار داراي چولگي مثبت دارند. منظور از اين نوع سهام كه از آن با عنوان سهام بخت آزمايي گونه (lottery-like stock) نيز ياد ميشود، آن است كه اوراق داراي عايدي هاي بخت آزمايي گونه زياد (كم) داراي ميانگين بازدهي كم (زياد) ميباشند اين تحقيق برآنست تا سهام هاي داراي چولگي مثبت را به عنوان يكي از گزينه هاي سرمايه گذاري بررسي كند. MAX به عنوان يك پراكسي براي شناخت اين ويژگي در سهم هايي كه بازدهي مثبت قابل ملاحظه اي را تجربه كرده اند عمل ميكند. مطلوب ما آن است كه بازدهي سهم هاي داراي MAX زياد را با سهم هاي داراي MAX كم مقايسه كنيم.

.

چکيده:

چولگي مثبت،سهام هاي بخت آزمايي گونه،بازدهي خلاف قاعده،اثر MAX

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر وحيد محمودي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.