پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۵ دفاع:
۳۱۰۴ شناسه:
محمد عظيمي دانشجو:
آثار حقوقي مقررات بين المللي آزادسازي تجارت انرژي بر تجارت نفت و گاز ايران عنوان فارسي:
Impact of International Regulations on the Liberalization of Energy Trade on Iran's Oil and Gas Trade عنوان انگليسي:

يكي از موضوعاتي كه همواره در تجارت بين الملل مورد توجه بوده، بحث آزادسازي است. اين موضوع به طور كلي از زمان تشكيل موافقتنامه هاي گات مطرح شده و در بخش انرژي نيز از دهه هفتاد ميلادي با آزادسازي بازار گاز در آمريكاي شمالي و كانادا آغاز گشت و به تدريج ساير كشورهاي صنعتي مانند كشورهاي اروپايي نيز اين روند را در بازارهاي انرژي خود ايجاد نمودند. تنها پيوند ايران با اين مقررات، پيمان منشور انرژي است كه در صورت پيوستن كامل ايران به اين پيمان، شرايط خاصي بر تجارت نفت و گاز كشور حاكم شده و همان الزامات و شرايطي كه بر تجارت آزاد كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني وجود دارد، بر تجارت انرژي كشورهاي عضو منشور از جمله ايران حاكم مي گردد. حال ما در اين تحقيق با بررسي روند آزادسازي تجارت نفت و گاز و اسناد مربوط به اين مقررات در بين كشورهاي فوق، ضمن تبيين رويكردها، به دنبال پاسخ به اين پرسش بوديم كه در صورت پذيرش اين مقررات از سوي ايران، چه تأثيري بر تجارت نفت و گاز ايران بر جاي خواهد ماند؟ لذا شرايط و عوامل متعدد اثرگذار در هركدام از بازارهاي نفت و گاز را مثل دخالت كارتل ها، نحوه قيمت گذاري در بازار و قابليت جايگزيني به وسيله ساير منابع انرژي در آنها مورد بررسي قرار گرفته است. اهميت اين موضوع زماني پر رنگتر شد كه دريافتيم علاوه بر اينكه پذيرش و تطبيق مقررات داخلي مطابق مقررات بين المللي آزادسازي مي تواند به گشايش بازارهاي نفت و گاز ايران منجر شود، همچنين مي توان كاهش اثرات تحريمي در حوزه نفت و گاز را از اين طريق شاهد بود.

چکيده:

آزادسازي- تجارت نفت و گاز- امنيت انرژي- پيمان منشور انرژي- اتحاديه اروپا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد مومني راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.