پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۲۴ دفاع:
۳۱۰۰ شناسه:
علي كوثري نژاد دانشجو:
بررسي عددي تأثير قرار دادن شيار روي استوانه‌ي داخلي دوار بر انتقال حرارت در كانال حلقوي باز با نرم‌افزار OPENFOAM عنوان فارسي:
Numerical study on effects of grooves on heat transfer characteristics in an annulus with inner rotating cylinder عنوان انگليسي:

در كاربردهاي صنعتي نظير رتور و استاتور ماشين‌هاي الكتريكي دوار (مخصوصاً ژنراتورها) بحث انتقال حرارت و خنك‌كاري نقش مهمي را ايفا مي‌كند. اين خنك‌كاري علاوه بر جلوگيري از داغ شدن بيش از اندازه‌ي اين تجهيزات بر روي بازدهي اين ماشين‌ها اثر قابل توجهي دارد. در گذشته مطالعات بسياري در مورد مسأله‌ي بهبود انتقال حرارت در اين تجهيزات به صورت بررسي‌هاي عددي وآزمايشگاهي با تكنيك‌هاي مختلف و بررسي اثرات پارامترهاي گوناگون صورت گرفته است. يكي از مسائل موجود در اين زمينه استفاده از تكنيك‌هايي براي بهبود انتقال حرارت مي‌باشد كه استفاده از شيارهايي روي استوانه‌هاي داخلي، خارجي يا هر دو يكي از تكنيك‌هاي مورد مطالعه در اين حوزه است.در اين پروژه اين تكنيك و اثرات آن بر انتقال حرارت به صورت عددي با كمك نرم افزار OPENFOAM مطالعه مي‌شود.

چکيده:

انتقال حرارت حل عددي كانال حلقوي دوار استوانه شياردار -OPENFOAM

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پدرام حنفي زاده استاد راهنما:
دکتر مهدي اشجعي استاد راهنماي دوم:
دکتر آزاده كبريايي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.