پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۲۹ دفاع:
۳۰۹۱ شناسه:
سياوش حسامي دانشجو:
مدلسازي و تحليل مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني با استفاده از روش سطح پاسخ عنوان فارسي:
Modeling and analyzing energy consumption in residential buildings using the response surface method عنوان انگليسي:

انرژي به عنوان عاملي كه زندگي و حيات را ممكن مي‌كند بسيار حائز اهميت است، با رشد روزافزون جمعيت جهان و محدوديت در منابع انرژي و از طرفي آلودگي‌هاي زيست‌محيطي زندگي بشر را با چالش‌هاي جدي رو به رو كرده است. بخش ساختمان يكي از عمده‌ترين مصرف كننده‌هاي انرژي جهان است به طوري كه حدود 40 درصد از مصرف كل را به خود اختصاص داده است.

در پژوهش در ابتدا با مرور مطالعات پيشين عوامل مصرف انرژي در ساختمان‌هاي مسكوني شناسايي شدند سپس با استفاده از نرم‌افزار شبيه سازي انرژي در ساختمان‌ (ديزاين بيلدر) يك ساختمان مسكوني 5 طبقه در شهر مشهد مدل‌سازي شد. با بهره‌مندي از روش سطح پاسخ به عنوان يكي از روش‌هاي طراحي آزمايشات، تحليل مصارف انرژي (برق و گاز) در گره‌هاي آزمايش انجام شد و مدل تجربي كه بيانگر تاثير متغير هاي مستقل بر متغير وابسته و هم چنين اندركنش‌هاي مهم ميان‌ آن‌هاست، بدست آمد.

نتايج نشان داد با بكارگيري اين روش مي‌توان مصرف انرژي ساختمان را در طول دوره‌هاي مختلف و با دقت بالايي پيش‌بيني كرده و با شناسايي نقاط بهينه در آزمايشات، فرايند بهسازي مصرف انرژي را با توجه به مشخصه‌هاي ساختمان و با كمترين هزينه پيش برد كه با اجرا اين راهكار‌ها مي‌توان تا حدود 25 درصد مصرف انرژي را كاهش داده و به سبب آن انتشار آلاينده زيست محيطي را به ميزان 23 درصد كاهش داد.

چکيده:

مصرف انرژي-مميزي انرژي -ساختمان سبز-مدلسازي- انتشار دي اكسيد كربن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بابك اميدوار استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.