پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۲۷ دفاع:
۳۰۷۲ شناسه:
عليرضا مهديان اميرآبادي دانشجو:
مدل سازي ميكرومكانيكي داربست براي پوست مصنوعي عنوان فارسي:
Micromechanical modeling of artificial skin scaffold عنوان انگليسي:

اصطلاح داربست، براي پوست يا بافت مصنوعي به منظور شكل گيري مجدد پوست و بافت آسيب ديده كاربرد دارد، كه صرفا براي مدت كوتاهي همراه با سلول روي بدن قرار مي‌گيرد و به مرور تجزيه مي‌شود تا پوست يا بافت داربست طبيعي خود را توليد كند كه در اين پروژه بر روي پوست كار مي شود. اين داربست ها توسط پليمرهاي مختلف و به روش‌هاي متنوعي توليد مي‌شوند. يكي از روش هاي توليد كه كنترل خوبي بر ايجاد ميكروساختارها نيز دارد روش ليتوگرافي نرم است. داربستي كه با اين روش ساخته مي شود، هندسه كاملا مشخصي دارد و امكان مدل سازي دقيق آن وجود دارد. كه هدف اصلي ما مدل سازي، بهينه سازي، تحليل و بررسي ميكرومكانيكي داربست، اعمال خواص پليمر، تحليل ساختار قرارگيري و زاويه ها و توپولوژي داربست به كمك نرم افزار آباكوس مي‌باشد. در تحليل اين مسئله جنس مورد مطالعه پليمر پلي كاپرولاكتون مي باشد و خواص مدنظر به صورت الاستيك پلاستيك استخراج خواهد شد و در شبيه سازي هاي انجام شده، صرفا خواص داربست تحليل مكانيكي مي شود هر چند در طول زمان با توسعه بافت، سلول ها نيز سبب تقويت مكانيكي بيشتر خواهند شد.

چکيده:

مدلسازي داربست پوستي بيومكانيك ميكرومكانيك پوست مصنوعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد بني اسدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.