پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۵ دفاع:
۳۰۷۰ شناسه:
كيان نظري عامله دانشجو:
ساختار مالكيت،كيفيت حسابرسي،ساختار هيئت مديره و ريسك سقوط قيمت سهام عنوان فارسي:
ownership structure, audit structure, board structure, and stock price crash risk عنوان انگليسي:

هدف اين پژوهش، به بررسي تاثير ساختار مالكيت، كيفيت حسابرسي، ساختار هيئت مديره بر خطر سقوط آتي قيمت سهام در شركت‏هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معيارهاي بررسي‌شده شامل سه بعد ساختار مالكيت، كيفيت حسابرسي، ساختار هيئت مديره است. بدين منظور4 فرضيه براي بررسي اين موضوع تدوين و داده ‏هاي مربوط به 138 شركت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي دورۀ زماني بين سال‌هاي 1386 تا 1396 تجزيه و تحليل شد. الگوي رگرسيون پژوهش با استفاده از روش داده‌هاي تلفيقي با رويكرد اثرات تلفيقي، بررسي و آزمون شد .

چکيده:

ساختار مالكيت، كيفيت حسابرسي، ساختار هيئت مديره بر خطر سقوط آتي قيمت سهام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كاوه مهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.