پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۱۲ دفاع:
۳۰۶۸ شناسه:
سميه قرباني دانشجو:
واژه‌هاي بدون مرز: سياست و بوطيقاي آثار ترجمه‌زاد رمان‌نويسان خاورميانه عنوان فارسي:
Words without Borders: The Politics and Poetics of Born-Translated Anglophone Middle Eastern Novel عنوان انگليسي:

ماهيت جهان ميهني زندگي معاصر و نيز انتقال سريع ايده‌ها در اين دوران به مطالعات مربوط به ادبيات جهان جاني تازه بخشيده است. اين امر به ويژه در ارتباط با نويسندگان خاورميانه اهميتي دوچندان مي‌يابد چرا كه در ساليان اخير، نويسندگان خاورميانه‌اي بيش از هر زمان ديگري به نوشتن آثار داستاني با مخاطب جهاني مبادرت ورزيده‌اند. بر اين اساس، پژوهش پيش‌رو به مطالعه و بررسي سياست و بوطيقاي رمان‌هاي ترجمه‌زاد انگليسي نوشته شده توسط نويسندگان خاورميانه در دو دهه گذشته پرداخته است. موضوع مورد بحث از طريق چارچوب نظري منتقدان معاصر ادبيات جهان از جمله دمراش، كازانووا، چيي و واكويتز مورد مطالعه قرارگرفته‌است. در اين پژوهش، زير عنوان "بوطيقا" به تشريح استراتژي‌ها و مكانيزم‌هاي نوشتار، تكنيك‌هاي روايي و روش‌هاي بلاغي مورد استفاده توسط اين نويسندگان پرداخته‌ايم؛ استراتژي‌هايي كه اين متون را در رده‌ي نمونه‌هاي رمان ترجمه‌زاد قرار مي‌دهند. "سياست" متن نيز مباحثي همچون انتخاب موضوع، شيوه‌هاي بازنمايي طبقه اجتماعي و جنسيت، مخاطبان و خوانندگان، بازنمايي فضا و سوبژكتيويته را مورد توجه قرار مي‌دهد. متون انتخاب شده براي اين مطالعه عبارتند از: Letters from a Kurd (2014) از كي بهار، The Boy from Aleppo Who Painted the War (2013) از ساميه ساكار، Honor (2012) از اليف شافاك، A Thousand Splendid Suns (2007) از خالد حسيني، Once in a Promised Land (2008) از ليلا حلبي، The Reluctant Fundamentalist (2007) از محسن حميد، The Walking (2013) از لاله خديوي و The Last Illusion (2014) از پروچيستا خاكپور. بررسي اين رمان ها نشان ميدهد كه اين متون از تكنيك‌هاي مشابهي بهره مي گيرند؛ تكنيك‌هايي كه روايت‌هاي آنها را براي مخاطبان جهاني قابل فهم، قابل ترجمه، خواندني و جذاب مي‌كند. مطالعه‌ي حاضر به برشماري تشابه‌هاي فرمي، ساختاري و حتي موضوعي كه در ميان اين متون متنوع و گاه متناقض وجود دارند اكتفا نكرده، بلكه به بحث و بررسي تفاوت‌هاي عمده و جزئي كه در رويكرد نويسندگان به بازنمايي وطن وجود دارد نيز مي‌پردازد. يافته‌هاي اين پژوهش همچنين نشان مي‌دهند كه اين متون از طريق ترجمه ي خود، خود را به عنوان روايات جهاني معرفي مي‌كنند. يافته ها همچنين نشان مي‌دهند كه انتخاب موضوع، تصوير شخصيت‌ها و بازنمايي وطن تحت تاثير عواملي فراتر از علايق شخصي نويسندگان است: عواملي چون الزامات بازار جهاني، معادلات ژئوپليتيك و نيز بستر تاريخي كه اين روايت‌ها در آن توليد مي‌شوند. اكثريت متون انتخاب‌شده، با بيان ديدگاهي نو به اصلاح و بازنگري انگاره‌هاي كليشه‌اي مي‌پردازند كه در سنت ادبي پيشين در مورد خاور ميانه و ساكنين آن وجود داشته و در متون پيشين آگاهانه يا ناآگاهانه بازتوليد شده‌اند؛ اما در اين ميان، دو متن از متون انتخابي به شيوه‌اي منفعلانه اين كليشه‌ها را بازتوليد كرده‌اند.

چکيده:

World-shaped novel, Born-translated Novel, Glocalisation, Post-multicultural Novel, Self-translation, Partial Fluency, Distant Reading, Distant Writing.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم سلطان بياد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۸

Cogent Arts and Humanities

/

English Letters, Kurdish Words: Debunking Orientalist Tropes in Kae Bahar's Letters from a Kurd

مريم سلطان بياد، سميه قرباني، سيروس اميري

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.