پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۱۰ دفاع:
۳۰۶۶ شناسه:
امير ورزنده دانشجو:
: مطالعه عددي تاثير استفاده از روش هاي غير فعال بر عملكرد ساختمان هاي با مصرف انرژي نزديك صفر عنوان فارسي:
Numerical study of the effect of passive methods on the performance of buildings with energy consumption near zero عنوان انگليسي:

در اين موضوع ما در نظر داريم تا با استفاده از روش هاي عددي و با استفاده از نرم افزار هاي متلب و انرژي پلاس اثر استفاده از روش هاي غير فعال را بر عملكرد ساختمان هاي با مصرف انرژي نزديك صفر مطالعه نماييم .

چکيده:

انرژي پلاس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهرنگ سجادي استاد راهنما:
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.