پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۰۵۸ شناسه:
فاطمه رحمتي دانشجو:
نظام حقوقي حاكم بر رسيدگي به دعاوي فردي كارگر و كارفرما عنوان فارسي:
The legal system governing the individual labor dispute عنوان انگليسي:

وجود تضاد منافع ذاتي بين كارگران و كارفرمايان، صرف‌نظر از وجود منافع مشترك، اختلاف و دعوا بين اين دو دسته را گريزناپذير ساخته است. از سوي ديگر تعداد قابل توجه كارگران و كارفرمايان و سهم آنان در نرخ مشاركت اقتصادي كشور، موقعيت خاص و ضعيف‌تر كارگر در رابطه كار تابع و وابستگي معيشت او به كار، اهميت و ضرورت مطالعات مربوط به حل و فصل دعاوي كار را آشكار مي‌سازد؛ چرا كه عدم توجه به حل و فصل كارآمد و مطلوب اين اختلافات تبعات اقتصادي، اجتماعي و گاه سياسي عميقي را به همراه خواهد داشت. اين رساله نظام حقوقي رسيدگي به دعاوي فردي كار را از دو منظر آنچه هست و آنچه بايد باشد با نگاهي تطبيقي و نيز توجه به اسناد سازمان بين‌المللي كار و چارچوب مرجع كثرت‌گراي تعادل محور به عنوان چارچوب مرجع منتخب مورد بررسي قرار مي‌دهد تا معايب و كاستي‌هاي اين نظام را در دو زمينه انواع دعاوي فردي كار و روش‌هاي رسيدگي به اين دعاوي شناسايي كند و راه‌هاي رفع اين معايب و كاستي‌ها را به فراخور پيشنهاد دهد. بر طبق بررسي‌هاي صورت گرفته در اين پژوهش، مهم‌ترين معايب نظام حقوقي رسيدگي به دعاوي فردي كار را مي‌توان عدم شناسايي و به رسميت شناختن برخي از انواع دعاوي فردي كار و يا شناسايي ناقص آنها، عدم توجه به علل بروز دعوا در رسيدگي و حل و فصل دعاوي فردي كار؛ عدم توجه به روش‌هاي پيشگيري از بروز اختلاف و دعوا؛ كم‌رنگ بودن رويكردهاي اجماع‌محور در حل و فصل اين دعاوي و در نهايت عدم توجه به اهداف نظام مطلوب حل اختلاف كار يعني كارايي، برابري و مشاركت موثر طرفين در اتخاذ تصميم و داشتن ورودي‌هاي معني‌دار و برقراري تعادل بين اين اهداف دانست. رفع اين معايب و كاستي‌ها نيز نيازمند انجام اصلاحاتي در دو بعد ماهوي و شكلي و در دو سطح تقنيني و رويه‌اي مي‌باشد. پيش‌بيني مقرراتي در خصوص منع خشونت و آزار در دنياي كار، منع اقدامات تلافي‌جويانه كارفرما عليه كارگر، منع تبعيض در اشتغال (تساوي در رفتار) و نيز ايجاد محدوديت براي انعقاد قراردادهاي مدت موقت؛ پيش‌بيني روش‌هاي ميانجي‌گري و سازش و گسترش روش‌هاي درون‌كارگاهي حل اختلاف؛ گسترش و بهبود روش‌هاي رسيدگي الكترونيكي به دعاوي فردي كار؛ پيش‌بيني دادگاه‌هاي كار به منظور ايجاد مرجعي مستقل و بي‌طرف براي رسيدگي به اين دعاوي و يا اصلاح آيين‌نامه‌هاي مرتبط به منظور ايجاد استقلال در مراجع فعلي يعني هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف؛ اصلاح پاره‌اي از مواد آيين دادرسي كار از جمله ماده 87 و افزودن برخي مواد به آن به منظور بهبود شاخص‌هاي كارايي، برابري و مشاركت؛ گسترش دامنه شمول و پاسخ‌گويي مراجع حل اختلاف كار؛ اصلاح برخي از مواد قانون كار و قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و افزايش نقش بازرسان كار را از مهم‌ترين اين اصلاحات مي‌توان دانست.

چکيده:

كارگر، كارفرما، دعاوي فردي كار، چارچوب مرجع كثرت گرا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس كريمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن محسني استاد مشاور:
دکتر حسن باديني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران

/

بررسي تطبيقي رسيدگي قضايي به دعاوي فردي كار در سه كشور ايران، فرانسه و ايالات متحده آمريكا

فاطمه رحمتي، آقاي دكتر عباس كريمي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي دانشگاه تهران

/

پيرامون برخي نوآوري‌ها و نقاط ضعف مقررات آيين دادرسي كار

فاطمه رحمتي، آقاي دكتر حسن محسني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.